เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0828076222
jacos@strategix.co.za

Strategix

Strategix is one of a few solution providers that deliver fully integrated Microsoft business and technology solutions at a low total cost of ownership and with the level of functionality and reliability that is attractive to mid-market companies as well as to large enterprise divisions. The value of Strategix has also filtered through to the rest of the Partner community as we are Microsoft’s preferred supplier of partner training in Microsoft Dynamics AX and NAV.

 

Strategix specialised industry solutions are built on Microsoft ERP platforms and tailored to meet specific industry requirements.  We combine the power of Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM and Power BI with industry-specific functionality and best practices to deliver a solution that meets the unique needs of your industry and your business.  We have successfully implemented and support organisations in over 40 countries across 6 continents.

 

Strategix has a team of 55+ highly qualified, predominantly Microsoft focused consultants. We hold Microsoft certifications across the Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM and many other certifications across other Microsoft platforms like Power BI, Power Automate and Power Apps. 

 

Strategix is committed to Client Excellence. It represents our vision of creating lifelong client relationships and focuses on caring, sharing knowledge, and preparing clients for future success.  At Strategix, we recognise that the foundation of our success lies in our pursuit of client satisfaction.  Strategix programmes reflect our commitment to helping team members build enduring, successful partnerships with our clients’ solid relationships defined by confidence and trust.

 

By combining our wealth of knowledge and our proven implementation methodology that has been developed to minimize the risks that are inherent when deploying a new solution, we deliver solutions that assist us in building a long-lasting and satisfied client base.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม