เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
4032039277
contact@stratiform.ca

Stratiform Inc.

At Stratiform, we specialize in designing, planning and implementing Microsoft solutions. We’re focused on implementing solutions that help our customers achieve greater efficiencies with their Microsoft investment. We can help move your team to the cloud - to Azure, Office 365 and EMS - so that much of your on-premises infrastructure can be eliminated. And our Stratus managed services offerings provide for on-going, end-to-end support so that many organizations find that they can greatly reduce IT costs; leave the technical stuff to us; and focus on their business. Whether you're looking for help with moving to Windows 10 or want a trusted advisor to help you make strategic IT decisions that ultimately lower your costs and better equip your business, we can help. Our team is focused on what matters. And always will be.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม