เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+358941902424
sales@sulava.com

Sulava Oy

Konsultointia ja koulutusta
Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita tiedon hyödyntämiseen datan alkulähteiltä loppukäyttäjän työpöydälle. Autamme teitä kehittämään tiedolla johtamisen välineitä aina tietovarastoinnista itsepalveluraportointiin asti.

Hyödyt
Sulavan laaja tekninen osaaminen Microsoftin pilvipalveluista takaa sen, että käytettävissänne on parhaat ja modernit ratkaisut. Avaimet käteen -ratkaisujen ja ylläpitopalveluiden lisäksi tarjoamme mentorointia ja koulutuksia, joilla takaamme asiakkaalle mahdollisuuden ylläpitää ja jatkokehittää ratkaisuja itse.


Consulting and training
Sulava Oy offers both consulting and training services to utilize data from the source to the end user's desktop. We'll help you develop tools for leading with information all the way from data warehousing to self-service reporting. 

Benefits
Our broad technical know-how of Microsoft's cloud services guarantees that you'll get to utilize the best and most modern solutions available. In addition to turnkey and support solutions we offer mentoring and training with which we ensure client's own ability to maintain and further develop their solutions. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม