เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+34 965 555 863
info@sumamoos.com

sumamoOs BI & Digital Channels, S.L.

En sumamoOs nos dedicamos a la tecnología, donde ponemos en práctica los conocimientos y experiencia adquiridos en el ámbito de internet y tecnologías de la información durante más de 15 años en diferentes sectores como banca, seguros, industria, turismo y sector público.

Facilitamos la adaptación digital ágil donde acompañamos a clientes y socios a conseguir retos comunes. Entendemos los retos que está experimentando la industria, incluyendo las necesidades de inversión en tecnología, adaptación digital y cambio a nuevos modelos disruptivos de negocio. Afrontamos con actitud positiva, talento y proactividad la colaboración con clientes y socios.

En el área de Business Intelligence disponemos de un equipo con capacidad de abordar proyectos de éxito, realizar consultoría especializada y ofrecer soluciones de calidad a nuestros clientes.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม