เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
336-722-6741
info@sunrise.co

Sunrise Technologies

Sunrise Technologies is the premier provider of Microsoft Dynamics 365 and Power BI for apparel, footwear, home furnishings, textiles, consumer products, manufacturing, and retail companies. We deliver game changing, omni-channel, global, Tier 1 supply chain solutions without all the cost and complexity.

 

From wholesale to retail, and from ERP to business intelligence, Sunrise offers a one-stop, end-to-end industry solution to deploy, enhance, and support Microsoft Dynamics 365 for a lifetime. Plus, you’ll be able to hit the ground running with industry best practices, preset configurations, and a proven methodology.

 

The roadmap for Microsoft cloud solutions is extensive and our industry experts will work with you to implement the capabilities that best fit your needs. As a global systems integrator operating out of North America, Europe, and Asia, we are everywhere you do business.

 

 

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม