เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
01747 820 900
enquiries@svgc.co.uk

SVGC Limited

SVGC provides a variety of information management and analytic capabilities to unlock the value in your data that matters, to deliver better hindsight, insight and foresight at the speed of business to improve business outcomes.

We have a portfolio of services, solutions and capabilities focused on the critical components of today’s data driven businesses:

  • Analytics Advisory Services: Helping clients discover data insights quickly, quantify the business impact, and develop a strategy to deploy analytic capabilities throughout an organisation;
  • Analytics Solutions and Services: Consulting and Solutions to address critical client needs to run businesses better through customised and packaged analytic solutions;
  • IoT Analytics Services: Providing enhanced business outcomes through solutions that use machine learning, artificial intelligence and internet of things technologies to enable Health and Usage Monitoring Systems (HUMS) to enable condition based maintenance.
  • Analytics and Big Data Platform Services: Protecting existing technology investments while offering flexible choices in delivery models across cloud, on-premises and hybrid environments;
  • Information Governance Services: Providing tools and processes to simplify the capture, management, security, and access to valuable data and information;
  • Managed BI and Analytics Services: Helping clients manage, transform and optimise their BI and Analytics deployments.

We leverage our expertise in the new generation of analytics and big data technologies.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม