เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+41-58-223 01 18
silvana.baumann@swisscom.com

Swisscom (Schweiz) AG

Swisscom has over 100 Microsoft Cloud certified experts in Switzerland and is active in the Azure Data and Power BI space since 2019. Our consultants and engineers have a broad experience in accompanying FSI, manufacturing and public sector customers with analytics solutions on Azure and Power BI. 

Besides of the Advanced Specialization in Windows & SQL Server migration, Swisscom holds 13 Microsoft Gold competencies including Data Analytics and Cloud Platform as well as the Silver Competency for Data Platform. 

More Details on how we work with customers with Power BI will follow here shortly. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม