เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+495513839845
joergen.schladot@sycor.de

Sycor GmbH

Sycor…

is an international full-range digitalization partner for Microsoft Dynamics 365, as well as a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). Our experts consult, implement and operate cloud, on premise and hybrid scenarios. As a Solution Integrator, we support customers with the implementation and deployment of Microsoft Dynamics 365.

 

Thanks to our extensive expertise in the field of Microsoft tools and technologies for Data Analytics, we can help you implement an Analytics solution for your company. We offer consulting services for all Microsoft Analytics technologies – from back end solutions like SQL Server and Microsoft Azure databases, Internet of Things (IoT) solutions to continuous integrations of Cortana Intelligence machine learning supported processes in Microsoft Dynamics 365, and analytical front ends such as Microsoft Power BI.

As a part of our Data Analytics expertise, we also offer Business Intelligence solutions for Microsoft Dynamics AX 2012 and earlier based on the Sycor Data Warehouse and multidimensional Sycor OLAP Analysis Cubes. In addition to a full-managed analytics solution for your business, this will help you to handle your historical data in Microsoft Dynamics upgrade scenarios and for your third-party data sources.

Data driven decisions, smart processes – transform with Sycor.
ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม