เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0049 9131 690990
mgandt@syscon-online.com

syscon consulting company mbH

syscon can help you implement and design a Power BI solution that can handle on-premise data and in the Cloud. We can advise the members of your Company how to set up and connect all different datasets to allow users to get relevant information even in great detail. With our mobile BI setup needed key information can be provided any time anywhere. With all the overwhelming visualizations Power BI is a thrill to design reports, dashboards and even ad-hoc analytics in a gambling way (Gamification) your employees gets great analytical information.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม