เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
800-450-8908
drew.kolo@syvantis.com

Syvantis Technologies, Inc.

Syvantis is a gold certified Microsoft Partner focused on providing integrated, industry-specific cloud ERP, CRM, and business intelligence software to organizations of all sizes. Our consultants are highly trained system and industry experts, equipped with a deep knowledge of the systems they implement and support as well as the industries they deploy them for. 

In today’s data-driven world, it is often imperative for businesses to integrate their vital business systems. That’s why Syvantis specializes in integrating Dynamics ERP and CRM with a host of other software. Whether clients are looking to integrate with customer relationship management tools such as Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement or Salesforce, to expense management software such as Concur, or to powerful data visualization tools such as Microsoft Power BI, Syvantis has the expertise in-house to do it.

Data analysis is a long process that can sometimes feel draining, especially if no real actionable insights are gathered. With all organizations that are interested in Power BI, Syvantis meets with stakeholders to establish what data they need to see, what systems they need to pull data from, and who needs access to the reports.

The Syvantis Power BI team uses this information and the expertise of internal ERP and CRM teams to build meaningful report dashboards in Power BI that showcase up-to-date data in interactive report visualizations. These reports provide valuable insights to drive decision making moving forward. Once an organization implements Power BI, Syvantis meets with them regularly to learn how existing reports can improve and what additional reports can be added.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม