เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
55 8437 8876
contacto@tacticati.com

TACTICA TI SA DE CV

Ofrecemos soluciones de inteligencia de negocios sobre Power BI que aporten valor directamente a los usuarios tomadores de decisiones de su empresa. A través de nuestras soluciones se puede realizar un análisis de información desde cualquiera de los módulos de un ERP tradicional:

 

·     Ventas

·     Compras

·     Finanzas

·     Cuentas por Cobrar

·     Cuentas por Pagar

·     Inventarios


Es así, como puede realizar un seguimiento puntual, completo y oportuno sobre el comportamiento de su empresa. Desde conocer los hábitos de consumo de sus clientes hasta identificar los volúmenes de inventarios óptimos, nuestras soluciones se convertirán en la mejor herramienta que sume completamente valor a su estrategia de negocios. Todo con el dinamismo,  flexibilidad y capcidad de Power BI.

Desde la arquitectura hasta la implementación de su solución. Nosotros los podemos guiar paso a paso para obtener el resultado deseado.

Con nosotros, sus usuarios podrán:

 

·     Conocer tendencias de ventas

·     Identificar stocks óptimos

·     Reconocer el comportamiento de precios de compra y venta

·     Conocer los productos y/o servicios más rentables

·     Saber el resultado e impacto de las campañas de marketing

·     Conocer la salud financiera de la empresa

·     Identificar el flujo de efectivo y la relación entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม