เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
952 544-2100
info@tailwindbi.com

Tail Wind Informatics

Our Microsoft Gold Certified Partnership is a cornerstone of Tail Wind’s service offerings.  Whether your systems are on premises or in the Cloud our highly-experienced consultants are experts in Microsoft SQL Server and the technologies built around it (Azure, SSIS, SSAS, PowerBI, SQL).  We’ll help you master complexities and build information solutions that help to drive your business.
Excellent people can make a difference in any organization; especially if they have the tools to turn company data into actionable knowledge.  We make it our mission to find and deliver the most talented Data Modelers, Database Developers, Report Developers, DBAs and Enterprise Data Architects in the Midwest.

We help our customers at any level, from the Assessment and Architecture / Design stage through Development, Testing and maintenance. 

We offer full lifecycle Business Intelligence services that help our customers; "Go Farther, Faster" .

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม