เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+333 88 87 00 14
contact@talent-bs.com

Talent Business Solutions

Talent Business Solutions est un intégrateur de solutions de gestion Microsoft et également services cloud associés. Partenaire Microsoft Gold, nous accompagnons et conseillons nos clients dans la mise en place de leur ERP, CRM, du management de leurs documents (workflows) ou encore d'Office 365. Nous apportons aussi notre expertise sur l’exploitation de leurs données autour de la Business Intelligence, de leurs tableaux de bord, de la Dataviz, des projets IoT (objets connectés) et du Machine Learning. Par le biais de projets de mobilité, nous apportons enfin un accès à ces informations quel qu’en soit le support. Nous sommes reconnus pour notre expertise dans la gestion des projets nationaux et internationaux. En tant que distributeur pour la France de la solution Microsoft Dynamics 4PS, nous disposons d’une solution dédiée au monde du BTP, de la location et de la maintenance. 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม