เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
800-677-3693
info@tallan.com

Tallan

Microsoft Power BI eliminates the guesswork, wasted time, and energy in data integration and analysis. This user-friendly platform is designed to integrate business data from various sources and transform it into visualizations that help you understand your business and take action. With Power BI, marketers, analysts, executives, and even clients are able to visualize their data in a way that not only saves times, but eliminates the need for an entire IT department to make it happen. Power BI dashboards provide you with a 360-degree view of your business, unifying all of your data in the cloud or on-premisis, accessible on any mobile device. Tallan offers many opportunities for you and your company to work directly with our experts whether it's one on one or in a group setting. Begin with an introduction to Power BI 1-hour briefing or even by attending one of our many Dashboard in a Day events throughout the U.S. Our wide range of offerings provide you with an effective BI solution that can be implemented across your entire organization and empower business decisions. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม