เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+61422217044
info@talos.com.au

Talos

Our purpose is to help our customers drive Efficient Decision Making. We do this through the use of Automation and Analytics technologies.

What is Efficient Decision Making? It is the ability for an organisation to make well informed decisions quickly. Whether this is a robot making a choice informed by a machine learning model, or a worker inferring trends from a report, the key is good quality data and the ability to act on it quickly and confidently.

Talos’ core offerings to support our vision are: 

  • Enterprise PowerBI - Enabling self-service analytics to meet the needs of the organisation. 
  • Modern Data Platform – Setting the foundations for flexible and secure analytics capability. 
  • Automation Initiation – Helping you begin your automation journey successfully

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม