เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+91-22-67793555
microsoft.practice@tcs.com

Tata Consultancy Services Ltd.

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business solutions organisation that delivers real results to global business, ensuring a level of certainty no other firm can match. TCS offers a consulting-led, integrated portfolio of IT, BPS, infrastructure, engineering and assurance services. This is delivered through its unique Global Network Delivery Model™, recognised as the benchmark of excellence in software development. A part of the Tata group, India’s largest industrial conglomerate, TCS has over 389,000 of the world’s best-trained consultants in 45 countries. The company generated consolidated revenues of US $ 17.6 billion for year ended March 31, 2017 and is listed on the BSE (formerly Bombay Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India. For more information, visit us at www.tcs.com

TCS is a leading provider of data and analytics solutions based on Azure Data Platform with expertize in  technologies such as Power BI, Azure Data Factory, HDInsight, R Server, Azure Data Lake Analytics, Azure Datalake Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure SQL Data Warehouse. TCS has  achieved Microsoft Partner Network Gold competencies on Cloud Platform, Data Platform, Data Analytics, DevOps, Application Development and Application Integration.  

As a result of experience gained for the Azure Data Platform engagements, TCS has created as number of accelerators such as Blob Migration, Data Ingestion, On-Demand Cluster Management, Scheduling & Orchestration and Machine Learning Model retraining. 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม