เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+971505334943
rkoval@teambase.com

Teambase

Teambase provides a range of cloud based products and services which support organizations of various sizes to gain efficiency through automation, acquire a better understanding of their business and customers via analytics and/or help them reach out to new customers.

• Online Solutions - We offer a variety of cloud based solutions for today's modern enterprise. Our portfolio covers industry specific solutions such as BenefitNet for Insurers and Brokers as well as horizontal offerings such as Teambase HR and Analytics platforms.   

• Service Offerings - We have experience and proven track record with delivering of large and complex projects. We help our clients to develop their technology strategy, design and build solutions by leveraging technologies such as cloud, analytics, IoT and more.

• Powerful User Experiences - We strongly believe in providing solutions that not only help you with your day to day running of your business and help your employees to make smarter decisions but are also simple and easy to use.

Our expertise extends to a number of industries including insurance, retail, financial services, construction, media, hospitality and others. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม