เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(941) 328-8601
blair@tech-house.com

TechHouse

Empower Your Business with TechHouse and Power BI

Process Data

  • Power BI provides insights based on all of your data, so you get more out of your tools.

Access Analytics

  • Generate reports then share them with everyone on your team or select specific individuals or departments. 

Secure Information 

  • Customize settings to automatically protect your sensitive data in real-time. 

The TechHouse Difference

Make the most of Power BI by partnering with TechHouse, a Gold Certified Microsoft Partner with 25 years of experience. When you need help creating new workflows, configuring security settings, or anything else, TechHouse is ready to help. The TechHouse team is filled with experts who are eager to design unique solutions for your business.

Unique Solutions for Your Business 

Data science isn’t every business's focus. TechHouse can help. When you have lots of data that needs analysis, let the TechHouse experts do the heavy lifting with TechHouse DataLoader. With TechHouse DataLoader, your business harnesses Power BI's capabilities without diving into the data processing yourself.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม