เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
800-337-5313 Ext. 168
hayden.neveaux@techneaux.com

Techneaux Technology Services

Take your business intelligence to the next level. With help from the experts at Techneaux, you can leverage the latest in Microsoft's analytics technologies, including Power BI, Excel, and SharePoint, to help better understand your company's data, as well as publish and lay out your data in a more meaningful way. Here's just some of the use cases for your Data using Power BI: - Financial Reporting Data, including employee utilization, profit analysis, and revenue trends - Reports for service usage data for web applications and websites, including uptime, page counts, and resource utilization - Providing a customer-facing report showing sales, purchases, service usage, and other customer-relevant data Let the BI experts at Techneaux help you understand data and use it to grow your business.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม