เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+40364880919
info@tecknoworks.com

Tecknoworks

We serve our customers through our four practices:

  • Software Engineering and Cloud Applications
  • BI & Data Analytics
  • Excel & MS Office Automation
  • Office 365 & SharePoint Applications

 

Solutions

  • SharePoint Intranet Platforms
  • Skyline Sales Multiplier
  • Social Media Ads Optimization
  • Logistics and Warehouse Management
  • Meeting Efficiency Feedback Solution

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม