เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0161 240 1471
hello@thedatacrew.com

The Data Crew

The Data Crew is a Data Consultancy & Data Technology company. We are focused on helping our clients manage their data and navigate the complex world of Business Intelligence & Data Analytics. We are based in the UK with UK professionals working on your projects. We undertake all Business Intelligence & Data Science work around the Microsoft Platform including:
  • Power BI / Pro / Premium / Dataflows / Hybrid Big Data Expertise
  • Power BI Embedded Solutions
  • Analysis Services including OLAP migration to Tabular Model and Azure
  • Data Engineering Using Azure Data Factories & Azure SSIS into Power BI
  • Azure SQL Database / Managed Instance connectivity to Power BI
  • Azure SQL Data Warehouse (Synapse) to Power BI
  • Azure Cloud Setup & Provisioning, Power BI Premium Configuration
  • Azure Machine Learning & AI Driven Business Insights
  • Support & Maintenance of your Analytics Solution
We are also a Microsoft Partner and a member of the Cloud Solution Provider (CSP) program with Software Partners Softcat & SoftwareOne. Get it right first time. Don't waste your money on amateurs, we are seasoned professionals at the top of our game. Check us out at https://www.thedatacrew.com

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม