เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
2178165452
jason@thedatadetective.net

The Data Detective

About us

Let the Data Detective solve your data workflow mysteries! We have a results driven, client focused approach that spans the lifecycle of your data workflows. We strive to provide the best results while being responsible with the AI and analytics we can provide. We stand by our principles of transparency, fairness and ethics in all of our solutions. The Data Detective is an experienced results-driven consultant specializing in Azure data workflows. We can assist in designing and implementing hybrid data storage solutions, machine learning and AI solutions as well as data analytics (BI) solutions. Along with consultation, our team consists of a Microsoft Certified Trainer who can help in the implementation of your organization's needs. The Data Detective is a small business whose focus is other small businesses and startups. Why wait to migrate or automate your data needs? Let us help you maximize efficiency, security, reliability nd redundancy of your data. We offer a FREE initial consultation with no obligations. Phone: (217) 816-5452 Email: info@thedatadetective.net

Skills and Capabilities

 • Advanced Analytics
 • Artificial Intelligence
 • Azure
 • Big Data
 • Cloud Database Migration
 • Cloud Storage
 • Cognitive Services
 • Consulting and Professional
 • Containers
 • Data Engineering
 • Data Migration
 • Data Science
 • Databricks
 • Deployment or Migration
 • Government
 • Hybrid Storage
 • Learning and Certification
 • Machine Learning
 • MLOps
 • Nonprofit
 • Power BI
 • Predictive Analytics
 • Python
 • Retail & Consumer Goods
 • Sci-kit Learn
 • Services
 • SQL
 • Tensorflow
 • Travel & Transportation

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม