เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
781-430-8056
partner-admin@ironsidegroup.com

The Ironside Group

Analytics Advisory

Put our elite resources in conversation with your top decision makers to collaboratively discover the optimal path to your analytics goals. We will provide you with the road-map and artifacts needed to get you there.

Information Management

Make your internal and external data sources flow seamlessly into your analysis tools. Establish governance and empower your users to leverage data to make analytics-driven, fact-based decision making.

Business Intelligence

Ironside consultants are top authorities on BI technology, and can interact with all aspects of your platform from data source integration to administration to metadata model and report design.

Data Science, Machine Learning and Advanced Analytics

Cut through the noise in the rapidly changing information landscape and find the indicators that predict the outcomes that matter to your business, helping you take control of your future.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม