เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
513.745.0990
bd@thenormandygroup.com

The Normandy Group LLC

teamTNG has a successful and unique experience with “All Things Data”.  We believe that data is the key transformative change driver for any organization. What sets us apart from other technology firms is our experience and ability to transform data into client value. Many of our professionals hold advanced degrees in data visualization and data science and can present the data in the most optimized way within Power BI for rapid insight into the state of the business for critical decision making.

Our professionals create visually stunning Power BI dashboards that define metrics, set performance goals, point to improvement opportunities, and proactively identify problems. This all in one view, that can be analyzed and shared, allows organizations to: get a quick visual on the health of the company, instruct employees where to focus their energies for business growth, and resolve problems in real-time before they become an issue, mitigating risk. Whether it be an operational, strategic or analytical dashboard, our professionals can help you get the most value out of your data.

We specialize in:

·       Data Preparation

·       Identifying Key Metrics

·       Developing a layout within Power BI that guides users through data

·       Designing Power BI Dashboards to maximize comprehension

·       Driving Power BI Engagement

·       Workshop Training and Mentoring

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม