เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(425) 885-0684
partnerships@thespurgroup.com

The Spur Group

The Spur Group combines go-to-market expertise and value-driven thought partnership to help you better leverage your data and make informed business decisions. We work with your team to understand the business problems and needs so we can deliver data analysis and tools that are relevant, insightful and actionable.

We do this by:

·       Listening carefully to understand issues and identify business decision points

·       Developing analysis that informs decision points

·       Connecting strategy and operational needs to develop targeted plans

·       Applying rigor and methodical execution to achieve results in a timely manner

·       Collaborating to foster stronger teams and lasting relationships

We believe in delivering data analysis through easy-to-use tools and compelling visuals that help audiences identify the relevant insights. Let us help you not only be the hero but deliver results that matter.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม