เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+64 9 356 7227
enquiries@theta.co.nz

Theta

We create smarter solutions, together. Our team of more than 80 dedicated business intelligence experts work closely with our digital, business solutions and systems management specialists to delivery strategy, implementation and beyond. We’ll deliver and support solutions that do exactly what you want, the way you want it. Our technical experts and project delivery team work with you to get your project across the line and get it right. First time.

Theta is a leading Microsoft partner in New Zealand. Our Microsoft expertise spans Microsoft's business intelligence suite, .NET development, BizTalk Server, Logic Apps, SharePoint, Office 365, Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central, Dynamics CRM and Azure products.

Founded in 1995, Theta is a technology consultancy company with offices in Auckland, Wellington and Christchurch, New Zealand. Our team of nearly 300 experienced professionals help organisations like yours – in New Zealand and around the world – to transform their businesses with technology.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม