เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
804-794-3491
cami.trainham@thincit.com

THIncIT LLC

Build and deliver BI with an easy-to-understand decision framework. Use our architecture experience, knowledge of various industries, development environments, and delivery methods to help you get you there. Our consultants understand the tools, their purposes, and the needs and skills of your team to scope, plan, and create the information foundation that will revolutionize every part of your organization.

What We Deliver:
Strategy:
 • Security
 • Governance
 • Maturity Assessments
 • Platform Assessments
Data Analysis
 • Machine Learning
 • Data Modeling
 • Big Data
 • Excel
Performance Dashboards
 • Data Visualization
 • Enterprise Performance Management
 • Monitoring
 • Analysis
Cloud Services
 • Azure Data Warehouse
 • Azure SQL Database
 • Azure Data Factory
 • Azure Analysis Services

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม