เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1-408-508-4430
partnership@tigeranalytics.com

Tiger Analytics


Today, analytics and data science are not just nice-to- haves, but imperatives at the highest levels of business.

Acquiring, storing and processing growing volumes of data; structured investigation to discover insights; advanced analytics & machine learning driven decisions; and an end-to-end pipeline that brings it all together can unlock hidden avenues of incremental revenue, optimized costs, and free cash flows for businesses. 

We deliver measurable business value using our experience across a range of commercial and open source tools & platforms, and a carefully curated talent mix that combines the best of Mathematics, Statistics, Computer Science, and Business Consulting skills.

Most data science problems can be divided into three sequential phases – problem definition & data discovery, model estimation & validation, insights & business application. We have broad frameworks to systematically approach a wide variety of data science problems to ensure business value.

With Power BI, an organization can 
Enable data collaboration across departments for a truly "no silo" experience.
Perform petabyte-scale analytics instantly.
Put actionable insights in the hands of everyone.
 
Write us to know how to fully harness your data, save time and achieve consistency in actionable insights.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม