เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+44 (0) 203 968 3767
hello@truecue.com

TrueCue (a division of Concentra Analytics)

Combining analytics, consulting and technology expertise to create data-driven solutions, the TrueCue team supports organisations on their end-to-end data and analytics journey – covering data management, visualisation, operational reporting, advanced analytics and data science.

Their solutions are widely used across the public, private and third sectors, with clients including the NHS, Nuffield Health, Imperial College Health Partners, Local Government, EDF, HSBC, and GlaxoSmithKline, to name but a few.

So, whether its understanding patient care to optimise treatment strategies, driving customer insight to create the next sales campaign, or understanding donations across a charitable trust, their solutions have lasting value which drive performance improvements, so that you can take action on what matters most, with confidence.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม