เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 425 654 3437
hello@marqueeinsights.com

Marquee Insights

Founded in 2013, Marquee Insights serves our Fortune 500 clients worldwide. With expertise in healthcare, financial services, retail and engineering industries - we are dedicated to enabling better decision making. 

Our passion is to grow your data culture with the human touch - we recognize people, processes and tools are all needed for success long term. 

Based in Bellevue, Washington, USA, near to Seattle and close to Microsoft and Amazon’s headquarters, our expert team is well versed in the challenges and opportunities in business intelligence. Our Austin, Texas, USA office is also located in a national tech center. These locations give us access to a great talent pool.  

Marquee Insights’ parent company, Tumble Road LLC, is a Microsoft Certified ISV Partner. 
ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม