เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1877-652-9367
powerbi@usmedicalit.com

US Medical IT

US Medical IT’s Power BI solution is built exclusively for healthcare and not just an area of “focus". We know exactly what drives values in healthcare, just like when our customers wanted to have key metrics easily shown and discussed with hospitals on an iPad: consolidated data from not only their EMR but also contracts & facility, time clock to give their clients a holistic view. Our solution was crafted to answer real questions for real healthcare needs.

 

Here are some real problems and questions our clients challenged us to answer:

 

I feel as though our employees are being stretched.

Is my hospital currently treating more patients than it did last year at this time?

Our labor cost has increased, but our patient volume has not.

Which of our hourly employees are clocking in excessively early?

I know half of my marketing spend is wasted, but which half?

Which of my marketing efforts have paid off most effectively

There is a growing variance between actual and budgeted values.

Which of my locations are most responsible for this variance?

I recently saw numerous news reports regarding healthcare breaches.

About which type of breach should I be most concerned for my organization?

 

Talk to us about your pain, and we can help you find a cure.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม