เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+1 855-864-9929
sales@valorem.com

Valorem Reply

Creating differentiated experiences for your employees and customers demands the ability to listen and incorporate new ideas into products and services at scale and speed. Our Digital Insights Expert Services will work with you to deliver powerful insights—anytime, anywhere.

Businesses that succeed in today’s fast changing global economy will not only recognize their data as a strategic asset, but also understand how to make use of it. Our Digital Insights team approach is to:

  • Work backwards - start with the end goal in mind, focused on identifying business goals and deploying a modernized platform to meet those objectives
  • Make data available to all areas of the business and understand that it is an asset and should be used liberally yet judiciously throughout your organization
  • Couple data with the right tools – driving both predictive and prescriptive outcomes

Whether Machine Learning, Azure Analytics, AI, IoT, Data Science, or Modern Data Visualization, Valorem Reply's team of experts can turn your data asset into Digital Insights.

 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม