เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+4915140234179
ms@verovis.com

verovis GmbH

Verovis GmbH develops future-oriented strategies, guidelines and systems in the areas of corporate performance management, controlling, accounting, business intelligence and analytics.

Our company was founded in 2015 and currently we are about 50 team players. From general medium-sized businesses to the globally operating DAX 30 group, customer from different industries and sizes trust or expertise.

As Microsoft Gold Partner and Cloud Solution Provider (CSP) we provide a holistic services portfolio in the area of Cloud & Data Platform as well as Data Analytics & AI.

We can provide you with proven experts with many years of practical experience who support the establishment e.g. of a "Center of Excellence" or a "Reporting Factory" with Power BI and provide practical support for all aspects such as rollout / training / operational / governance projects.

Our best-practice architecture blueprints for SAP and CCH Tagetik integration show you how a successful connection can be mastered across system worlds.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม