เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(732) 474-0700
contactus@vnbconsulting.com

VNB Consulting Services

VNB is a Gold Partner and a Cloud Solution Provider (CSP) with strong focus on Data Integration, Warehousing, Analytics and Visualizations. Using the full stack of the Microsoft Azure Platform, we implement end to end technology solutions. Our expertise in implementing Cortana Intelligence Suite for Advance Analytics solutions makes us one of the most trusted partners in data analytics & platform domain.   Whether the need is to migrate from your current BI platform to Power BI or simply build a new Power BI solution from the ground up, our tested technology solutions and professional services teams have the right expertise that will guarantee lower TCO and higher ROI while maintaining data security and governance.   Contact us now so we can help elevate your enterprise to new heights through our free comprehensive solution-driven assessment of your current business.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม