เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
AU +61 2 9188 5098 NZ +64 800 111 728
hello@walkerscott.co

walkerscott

At walkerscott we are all about partnering with you to help unlock the power of technology to drive efficiency, growth and change and in your business. With the advent of Power BI as the market leader in data visualisation and analytics, measuring performance and taking targeted action to improve performance has never been easier or more enjoyable. We have partnered with clients in a variety of industries, including Consumer Packaged Goods, Health, Education, Retail and the Public Sector to deliver clever, enterprise-grade reporting solutions on Microsoft's Azure platform and in Power BI.

We would be delighted to have the opportunity to speak with you about how we can provide you with the right information, in the right place, and at the right time, using Power BI.

Walkerscott has offices in Australia, New Zealand and India all with experts knowledgeable in core business systems and technical expertise in Power BI.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม