เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+61 1300 927 394
peter@wardyit.com

WARDY IT Solutions

WARDY IT Solutions is recognised Australia's leading provider of Data Platform consultants, trainers and Data Analytics specialists. As a member of the Microsoft Partner network, WARDY IT Solutions has achieved Gold Competency for Data Platform and Data Analytics competencies and Silver in Cloud Platform and Learning. Our services are based around four key areas: 

DATA ANALYTICS - We offer a full range of Microsoft Data Analytics solutions, from Business Intelligence reporting and analytics through to planning and forecasting. Our Microsoft Certified Data Analytics specialists transform data into easy-to-consume formats so organisations can spend more time making data driven decisions and less time trying to find the data they need. We unlock the value in business data, making it easily accessible and understandable across all levels of the organisation.

DATA PLATFORM - We help our clients to make the most of their technology investment through our Data Platform services. Our offerings include supporting our clients with planning, design and upgrade support, performance optimisation, server consolidation and virtualisation, licensing reviews, Azure services, data warehousing and migrations.

VIRTUAL DBA - Our 24x7x365 remote database administration service is a cost-effective way for organisations to meet the day-to-day challenges of monitoring availability, performance and administration of critical Microsoft SQL Server databases.

TRAINING - We offer the most comprehensive range of Microsoft Data Platform and Data Analytics training courses available. We use contemporary learning styles and our real world experience to deliver training designed especially for developers, DBAs and Business Intelligence professionals. We deliver remote and onsite training nationwide and training at our first class facilities in Brisbane. All of our training courses can be customised to suit the needs of our clients.

Our consulting team are all Microsoft Certified and our trainers hold Microsoft Certified Trainer status. Over the years we have received numerous Microsoft industry accolades, including Microsoft Worldwide Partner of the year for Data Platform 2013 and Microsoft Australia Partner Award for Business Intelligence and Data Platform Partner of the Year. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม