เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
8613570962578
marketing@xunyisoft.com

XunYi Software Technology Co.,Ltd.

I .Power BI方面,迅易有什么专业技能,什么特?

·         精通Power BI的体系内容(服务,接口,图表组件,数据链接,处理,清洗,建模,本地部署)

·         精通Power BI 业务中的应用,落地和推广。

II. 基于 Power BI,迅易能做什么开?

·        支持大屏报表,PC应用,app动端的报表开发和展现。

·        IOT流式数据的实时展现

·        大数据级的高效分析和展现

·        业应用平台或app平台集成显示和管理

III.如果要举行一场PBI动手实验,迅易能够教授什么?

·        Power BI对应多种数据来源的链接和处理

·        数据的清洗和建模,指标,度量值等数据开发

·        类图表展现或分析功能的开发应用

·        IOT流失数据的处理

·        级自定义图形的应用展现

 


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม