ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย Power BI Premium

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายขายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power BI Premium สำหรับราคาและรายละเอียด การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ติดต่อตัวแทนการขาย

ให้ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายขายช่วยคุณ:

  • การกำหนดราคาในใบเสนอราคา

  • รายละเอียดของความจุและต่อผู้ใช้

  • กลยุทธ์และเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

  • ข้อเสนอกำหนดได้เองที่คุณต้องการ