การสนับสนุน Power BI

ตัวเลือกแผนการสนับสนุน ลิงก์ และแหล่งข้อมูลสำหรับการช่วยเหลือตนเอง

สถานะบริการต่อภูมิภาค

America
Asia Pacific
Europe

การหยุดทำงาน/การลดระดับของบริการ

ไม่มีปัญหาที่ทราบ: Power BI ใช้งานได้อย่างราบรื่น

การรับรู้

Power BI customers using dataflows may experience long running refreshes or refreshes stuck in cancelling state. As a workaround, please refer to the Power BI Dataflow known issues documentation. Engineers have identified multiple root causes and deployed first improvement of experience. A next major wave of fixes is expected to be deployed by end-of-day 07/21/2022.
หมายเหตุ: สำหรับสถานะบริการ Power BI Embedded คลิกที่นี่

คำถามที่ถามบ่อย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Power BI Pro

หากคุณเป็นลูกค้า Power BI Pro คุณจะได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สร้างตั๋วการสนับสนุน แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า ดูราคา Power BI Pro

รับการสนับสนุน

Admin: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบของผู้เช่า Power BI ให้เปิดตั๋วสนับสนุนใน พอร์ทัลการสนับสนุนของศูนย์การจัดการ

คลาวด์ระดับประเทศ

หากคุณคือลูกค้าระบบคลาวด์ระดับประเทศ โปรดดูตัวเลือกของคุณในหน้าการสนับสนุนคลาวด์ระดับประเทศหรือค้นหาคําตอบและเคล็ดลับใน ชุมชน Power BI

รับการสนับสนุน

เริ่มต้นใช้งาน Power BI