บุคคลที่กำลังใช้แล็ปท็อปบนโต๊ะ

ประโยชน์ 10 ข้อของเครื่องมือรูปแบบข้อมูล

เครื่องมือซอฟต์แวร์รูปแบบข้อมูลทำให้ได้ข่าวกรองธุรกิจที่ดีขึ้น


ทำไมรูปแบบข้อมูลถึงมีความสําคัญ

ด้วยข้อมูลที่เข้ามาในองค์กรกว่า 2.5 ล้านล้านล้านล้านไบต์ทุกวัน การจัดข้อมูลไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป ข้อมูลเชิงลึกที่คุณดึงมาจากข้อมูลอาจสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้ทั้งหมด ตั้งแต่การบริการลูกค้าที่ดีขึ้นไปจนถึงห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง แต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีที่สุดในระยะยาว คุณจึงต้องมีแผนที่จะผ่านการทดสอบทั้งในปัจจุบันถึงอนาคต

รูปแบบข้อมูล เครื่องมือซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล โดยใช้รูปแบบข้อมูลอย่างง่ายและน่าดึงดูด นั่นก็คือแผนงานเพื่อวิธีที่ธุรกิจของคุณจะจัดระเบียบและจัดการข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณในอนาคต กระบวนการรูปแบบข้อมูลมักจะถูกเปรียบเทียบกับวิธีที่สถาปนิกสร้างพิมพ์เขียวก่อนที่จะสร้างบ้าน หากไม่มีแผนสำหรับพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานของบ้านและวิธีการที่บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านใช้งานห้องต่างๆ บ้านอาจไม่ต้องสนองต่อการใช้งานได้ดี

รูปแบบข้อมูลทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรของคุณเห็นมุมมองแบบละเอียดของชนิดข้อมูลที่คุณรวบรวม วิธีการจัดการ และสิ่งที่คุณต้องการจากข้อมูลนั้น แนวคิดรูปแบบข้อมูลแสดงเป็นการแสดงภาพที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กราฟแบบง่าย ที่มีป้ายกำกับชนิดข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้คำศัพท์จริงปราศจากศัพท์แสง เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดซื้อ และผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถทำงานร่วมกันในกระบวนรูปแบบข้อมูลโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ การสร้างรูปแบบช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจความต้องการของธุรกิจร่วมกันได้ และผู้ใช้ปลายทางจะใช้ข้อมูลอย่างไรในการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ใช้ต้องการ ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญในการก้าวไปข้างหน้า ข่าวกรองธุรกิจ


เครื่องมือการจัดการรูปแบบข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร

การเริ่มต้นโครงการจัดการข้อมูลโดยตรงโดยไม่พิจารณาขั้นตอนเชิงรุกของการสร้างแบบจำลองก่อนอาจจดูเป็นสิ่งที่น่าทำ แต่การใช้เวลาในการสร้างกลยุทธ์ล่วงหน้าของข้อมูลของคุณจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต และนี่คือเหตุผลสิบประการที่ทำไมการใช้เครื่องมือรูปแบบข้อมูลเชิงตรรกะเพื่อสร้างพื้นฐานวิธีการใช้ข้อมูลของธุรกิจคุณจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

1. ให้ทุกคนมีความเข้าใจเดียวกัน

เครื่องมือรูปแบบข้อมูลช่วยให้นักพัฒนาสามารถอธิบายภูมิทัศน์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขององค์กรด้วยคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายที่ช่วยให้พนักงานที่มีความรู้ทางเทคนิคและไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถพูดคุยหาข้อสรุปกันได้

นักพัฒนามักไม่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจประเภทการตัดสินใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนกต่างๆ ต้องตัดสินใจหรือประเภทของรายงานที่ผู้ใช้ปลายทางต้องการสร้างขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ นอกจากนี้ บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดอาจไม่มีความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล รูปแบบข้อมูลเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลต่างๆ จากสาขาวิชาทั้งหมด ซึ่งคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจหลักเสมอเพื่อให้แบบจำลองที่คุณสร้างขึ้นเป็นโซลูชันที่เหมาะสม ไม่ใช่โครงสร้างที่ซ้ำซากจำเจที่สร้างขึ้นบนสมมติฐานเท็จ

2. ชี้แจงขอบเขตโครงการของคุณ

ข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก แต่เครื่องมือรูปแบบข้อมูลทางตรรกะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละออบเจ็กต์ข้อมูลเป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่าย เมื่อสร้างแล้ว รูปแบบข้อมูลจะการจัดวางแนวคิด แนวคิดทางตรรกะ และทางกายภาพที่อยู่ภายใต้การออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะที่ไม่ได้เปิดให้ตีความ การสร้างรูปแบบจะเร่งการทำงานของนักพัฒนา นักวิเคราะห์ธุรกิจ และสถาปนิกข้อมูล เนื่องจากช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถยืนยันความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการส่งมอบได้

3. ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล

กระบวนการรูปแบบข้อมูลจะสร้างกฎเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและระบุข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือการละเว้นใดๆ ตอนนี้ ออบเจ็กต์ข้อมูลของคุณจะแสดงถึงข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า ทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของคุณจะทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจ การจัดข้อมูลที่เข้าใจง่ายและถูกต้องจะสร้างรายงานที่ถูกต้องแม่นยำ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการตัดสินใจที่แย่ได้

4. ประหยัดเวลาและเงิน

ขั้นการวางแผนที่ก่อให้เกิดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นส่วนเล็กๆ ของงบประมาณโครงการโดยรวมของคุณ แต่อาจช่วยเปิดเผยปัญหาที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายราคาสูงในการแก้ไขปัญหาในขั้นการปฏิบัติการ วิศวกรรมก้าวหน้ามักจะมีราคาไม่แพงและมีความยุ่งยากน้อยกว่าวิศวกรรมย้อนกลับ ให้คิดว่ารูปแบบข้อมูลเป็นยาป้องกันซึ่งจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาภายหลังที่มีราคาแพง

การใช้เครื่องมือรูปแบบข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ข้อมูลของคุณจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นโดยการตรวจหาข้อผิดพลาดล่วงหน้า ไม่ว่าทรัพย์สินของข้อมูลจะซับซ้อนหรือมีปริมาณมากเท่าใด คุณสามารถย้อนกลับไปยังรูปแบบข้อมูลของคุณบ่อยๆ และปรับปรุงกฎพื้นฐานที่คุณตั้งค่าไว้เพื่อควบคุมกฎได้

การเขียนโค้ดล่วงหน้าจะส่งผลให้ความพยายามการพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมากล้มเหลว อย่างไรก็ตาม รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถป้องกันความล่าช้าที่ไม่จําเป็นและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่มีระบบการจัดระเบียบที่ดีซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่มั่นคงทำงานได้เร็วกว่า เรียกใช้งานง่ายขึ้น และแทบไม่ต้องใช้วิศวกรรมย้อนกลับหรือรู้จักกันในชื่อ ทำอะไรที่คนอื่นเคยทำมาแล้วในระยะยาว เมื่อใช้แบบพิมพ์เขียวของวิธีการใช้ข้อมูลในธุรกิจของคุณจะทำให้วินิจฉัยความไม่มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น ในทางเดียวกัน แบบพิมพ์เขียวช่วยให้การค้นหาโอกาสใหม่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดง่ายขึ้น เมื่อธุรกิจของคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

6. ทำให้สร้างเอกสารได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของคุณจะต้องมีพนักงานที่ลาออก เมื่อคุณวางแผนภูมิทัศน์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการจัดการรูปแบบข้อมูล สิ่งนี้จะทำให้มีเอกสารที่มีความสอดคล้องกันซึ่งพนักงานใหม่เข้าใจได้ เอกสารที่สอดคล้องกันจะช่วยให้การบํารุงรักษาฐานข้อมูลที่ต่อเนื่องง่ายขึ้นและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของทั้งองค์กร

7. ปรับปรุงคุณภาพแอปพลิเคชัน

กระบวนการรูปแบบข้อมูลช่วยให้องค์กรของคุณเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างไร นักพัฒนาและผู้ตัดสินใจทางธุรกิจใช้แบบจำลองต่างๆ เพื่อจัดการการความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องได้ล่วงหน้าเพื่อให้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในภายหลังกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย แทนที่จะเป็นหลุมปัญหาขนาดใหญ่

8. ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กฎการจัดการข้อมูลที่คุณกําหนดในช่วงรูปแบบข้อมูลจะกําหนดลำดับขั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบาลและมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ง่าย การที่ธุรกิจอยู่ภายใต้มาตรฐานข้อบังคับข้อมูลจากหลายหน่วยงานเป็นเรื่องปกติ และความซับซ้อนของข้อกําหนดดังกล่าวกำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เครื่องมือรูปแบบข้อมูลทางตรรกะสามารถช่วยให้องค์กรของคุณยกระดับการควบคุมข้อมูลได้ในขณะที่ยังคงใช้ข้อมูลได้ง่าย

9. กำหนดลำดับขั้นสำหรับการเหมืองข้อมูล

เครื่องมือรูปแบบข้อมูลช่วยปรับให้เป็นอัตโนมัติและปรับระดับการวิเคราะห์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเหมืองข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในคลังข้อมูลเฉพาะเพื่อเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซ่อนไว้ซึ่งมนุษย์อาจไม่สามารถเปิดเผยได้ การเหมืองข้อมูลสามารถช่วยให้องค์กรนำเทรนด์ล่วงหน้าและระบุโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

10. เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สิ่งเดียวที่แน่นอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีจะยังคงเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดต่อไป หากคุณจัดระเบียบและจัดการข้อมูลของคุณตามชุดกฎที่ชัดเจน จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความท้าทายน้อยลง ไม่ว่าขั้นตอนถัดไปจะเป็นการปรับค่า การบํารุงรักษาแบบป้องกัน หรือการอัปเกรดใหญ่ รูปแบบข้อมูลสมเหตุสมผลจะช่วยให้คุณผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้โดยใช้เงินและการหยุดทำงานที่น้อยลง

เริ่มต้นใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์รูปแบบข้อมูล

หากธุรกิจของคุณพร้อมสัมผัสกับมุมมองภูมิทัศน์ข้อมูล คุณควรสำรวจและประเมินเครื่องมือการจัดการรูปแบบข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เช่น Microsoft Power BI Microsoft Power BI ช่วยให้กระบวนการรูปแบบข้อมูลง่ายขึ้นโดยใช้การแสดงภาพแบบเข้าใจง่ายเพื่อสร้างและแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบข้อมูล จากจุดนั้น คุณสามารถใช้แบบจำลองใน Power BI เพื่อจัดเรียง จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูล สร้างการแสดงด้วยภาพและรายงานเชิงโต้ตอบซึ่งผู้ใช้ปลายทางของคุณสามารถใช้เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ทันทีและมาจากข้อมูล


คำถามที่พบบ่อย

ทำไมรูปแบบข้อมูลถึงมีความสําคัญ

แนวคิดรูปแบบข้อมูลสร้างแบบพิมพ์เขียววิธีการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในองค์กรของคุณ รูปแบบข้อมูลช่วยให้นักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสร้างการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับความต้องการของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและวิธีการตัดสินใจที่ดีขึ้นจากข้อมูล

ประโยชน์ของเครื่องมือรูปแบบข้อมูลคืออะไร

เครื่องมือรูปแบบข้อมูลใช้ภาษาธรรมชาติและแสดงผลที่อ่านได้ง่ายซึ่งแสดงถึงออบเจ็กต์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์เหล่านั้นอย่างถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาและเงินได้ในอนาคต