Dizüstü bilgisayara bakan bir kişi

İş analizi araçları ve bu araçların önemi

Kurumunuz, kapsamlı bir iş analizi aracı kullanarak kuruluşu olumlu yönde etkileyecek bilgiye dayalı kararlar almak için iş analizinizden elde edilen geçmiş ve gerçek zamanlı verileri, trendleri ve modelleri analiz edebilir.

İş analizi neler sunar?

İş analizinin tanımı, adından tam olarak anlaşılmaktadır: İstatistiksel analiz gerçekleştirme becerileri, teknolojileri ve uygulamalarının birleşimiyle kurum verilerini keşfedip değerlendiren bir yazılım veya çözümdür.

BT analistleri ve iş zekası (BI) yöneticileri, karmaşık süreçleri, algoritmaları ve daha geniş veri kümelerini inceleyen araçlarla iş analizi kullanırlar. İş analizi araçları, iş verilerini inceleyip analiz eden ve olası tüm çözümleri sunan uygulamalar veya yazılım çözümleridir.

Doğru iş analizi araçlarına sahip olmak kurumunuzun geçmişteki gelişmeleri anlamak, gelecekteki olayları ve sonraki olası zorlukları tahmin etmek ve bu engelleri olumlu kurumsal başarılarla sonuçlanacak eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmenin yolunu bulmak için gereken doğru bilgileri toplamasına yardımcı olur. İş analizi öğelerinden bazıları şunlardır:

 • Veri toplama
 • Veri madenciliği
 • Tahmin
 • Metin araştırma
 • Görselleştirme

Dijital araçları kullanmak, veri analizinizi bir sonraki düzeye taşıyarak kurumunuzun geleceğini daha iyi tanımlanasına yardımcı olabilir.

Takımınız neden iş analizi yazılımına ihtiyaç duyar?

İş analizi yazılımı verileri almak, incelemek ve analiz etmek için kullanıldığından beklenmeyen olaylara karşı planlama yapmak isteyebilirsiniz. Bu, yalnızca birkaç rakamla gerçekleştirilebilecek kolay bir görev değildir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan her işi gerçekleştirebilecek çok az sayıda çözüm bulunduğundan çoğu BI yöneticisi ve BT analisti, ölçümlerinin analiz edilmesi için birden çok iş analizi aracı kullanır.

Tahmine dayalı veri modelleme araçları, istatistik yazılımları ve veri madenciliği araçları gibi araçlar önemli içgörüleri ortaya çıkarmayı ve yararlı kararlar almayı sağlayacak şekilde kurumunuzun verilerine yönelik bütüncül bir görünüm elde etmek için birlikte kullanılabilir.

Yönetici ve analistlerin iş analizi araçlarını kullanma nedenleri şunlardır:

 • Kurum performansını anlama.
 • Verilerden elde edilen sonuçları ve neden ortaya çıktıklarını açıklama.
 • Zayıf noktaları belirleme.
 • Olası sorunları ortaya çıkmadan önce düzeltme.
 • Kurumu etkileyebilecek olası olaylarla ilgili olarak karar vericileri uyarma.
 • Olası kurum kararlarına göre sonuçları tahmin etme.

Sonuç olarak, iş analizi araçları iş hedeflerinize ulaşma, rekabet etme, uyumluluğu sürdürme ve yöneticiler ile analistleri memnun etmeye yönelik içgörüler sağlar.

Kurum hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iş analizi türleri

İş analizi yazılımınızın sağladığı verileri değerlendirirken, kurum hedeflerinizi ve kararlarınızı belirlemenize yardımcı olacak dört analiz türü bulunur. Her analiz türü, farklı bir kurumsal hedefe ulaşmak için kullanılır.

 1. Tanımlayıcı analiz: Bu analizler, trendleri ve modelleri tanımlamak için geçmiş verileri ve KPI'ları yorumlar.
 2. Tahmine dayalı analiz: Bu analizler, gelecekte ortaya çıkacak sonuçları istatistiksel modeller ve makine öğrenimi teknikleriyle tahmin etmek üzere istatistiklerden yararlanarak gelecekteki kararlar için bağlam ve netlik sağlar.
 3. Tanılama analizi: Bu analizler, geçmiş performans verilerine odaklanarak veri madenciliği ve bağıntı gibi tekniklerden elde edilen belirli trendler ve gelecekteki olaylara ilişkin olasılığı hangi veri öğesinin etkileyeceğini belirler.
 4. Kurallara dayalı analiz: Bu analizler, mümkün olan en iyi veya en karlı müşteri tepkilerini ve iş sonuçlarını sağlayan belirli eylemleri önermek için tanımlayıcı ve kurala dayalı analizleri temel alır.

İş analizi ve iş zekası karşılaştırması

Hem iş analizi ve hem de iş zekası geçmiş verilerin toplanması ve çözümlenmesine odaklandığı için bu iki kavram sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır. Her ikisi de farklı hedefler gerçekleştirdiklerinden, belirli bir araca karar vermeden önce hedeflerinizi belirlemeniz gerekir. İkisi arasındaki fark, iş zekası aracının geçmiş ve güncel bilgileri bulmak için raporlama tekniklerini kullanması ve bu verileri kullanıcılara görsel açıdan çekici bir biçimde sunması, iş analizinin ise daha çok kurumun geleceğine ve bu verilerin nasıl yardımcı olabileceğine odaklanmasıdır.

İş zekası yerine iş analizine yönelik araçlar seçmek şunları yapmak istiyorsanız yararlı olacaktır:

 • Kuruluşunuzun gelecekteki performansını görselleştirme.
 • Veri analizlerinin yardımıyla ham verileri keşfedip yönetme.
 • Fırsatların olası sonuçlarını tahmin etme.
 • Başarılı kurumsal etkinlikler oluşturmak için daha fazla tahmine dayalı ölçüm kullanma.

Verileri kullanarak kendi anlatınızı oluştururken sonuçları bir veri görselleştirme aracı ile kolayca görüntülemek için geçmiş ve güncel istatistikleri toplamak istiyorsanız iş analizi aracı yerine iş zekası aracı seçin. Böylece, takımınız için gereken doğru bilgileri aldığınızdan emin olabilirsiniz.

İş analizi, iş zekası yazılımından da alınabilen ham verilere bağlam kazandırmak için kullanılan daha gelişmiş bir yöntemdir. Ayrıca, okuyuculara olası olaylar ve sonuçlarına yönelik bir genel bakış sunar ve geleceğe yönelik beklentileri belirler. İş analizi için bir dizi en iyi yöntem belirlemek, bu beklentileri oluşturmanıza ve kurumunuzun verimli şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.

İş analizi en iyi uygulamalarınıza yönelik bir strateji oluşturma

Başarılı bir iş analizi stratejisi oluşturmak, en iyi uygulamalarınızı belirledikten ve bunları eyleme geçirdikten sonra sonuç vermeye başlar. Bu aşamada, daha iyi kararlar almanızı sağlamak için gerekli olan bilgileri elde edebilirsiniz. En iyi uygulamalarınızı oluşturmaya yardımcı olacak dört adımı aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Amaçlanan her kurumsal hedefi tanımlayın.
 2. Kurumunuz için başarının ne anlama geldiğiyle ilgili kıyaslama yapın ve gelişim fırsatlarını tanımlayın.
 3. Başarı ve başarısızlık ölçütleriniz için kullanılan gerekli modelleri doğrulayın.
 4. Temel verileri nasıl seçeceğinize ilişkin bir yöntem belirleyin ve doğru bir tahminde bulunmak için ihtiyaç duyacağınız harici ve dahili faktörleri öğrenin.

Bir iş analizi aracının neler yapabileceğini öğrenin

Kurumunuzun Microsoft Power BI ile ilerlemesini sağlayacak gizli yolları ve çözümleri keşfedin. Microsoft Power BI gibi kapsamlı bir iş analizi aracı kullanarak, geçmiş ve geçerli verilerin geliri ve bilginizi artırma, daha iyi müşteri deneyimleri ve kurumsal başarı konusunda rehberlik sağlayıp kurumunuzun geleceğini nasıl etkileyebileceğini öğrenin.

Kurumunuzun verileri yenilikçi, stratejik ve zamandan tasarruf edecek şekilde toplayıp düzenlemesini sağlamak için Microsoft Power BI kurumunuzu ileriye taşımaya hazırdır.