Kalem tutan bir kadın

İş analizi araçları ve takımınız için önemi

Kuruluşunuz için belirlenecek hedeflere karar verirken, takımınızdaki BT analistleri ve iş zekası (BI) yöneticilerinin doğru bilgileri toplamak için doğru araç ve çözümlere ihtiyacı vardır. Doğru iş analizi araçları, şirketlerin karmaşık işlemleri, algoritmaları ve kurumsal karar alma süreçlerine yönelik daha kapsamlı veri kümelerini gözden geçirerek geleceklerini tanımlamalarına yardımcı olur.

Sürecinize kapsamlı bir iş analizi aracı dahil ederek kuruluşunuzu olumlu yönde etkileyecek bilinçli kararlar almak için iş analizinizden elde edilen geçmiş ve gerçek zamanlı verileri, trendleri ve modelleri analiz edebilirsiniz.

İş analizi neler sunar?

İş analizinin tanımı, adından tam olarak anlaşılmaktadır: İstatistiksel analiz gerçekleştirme becerileri, teknolojileri ve uygulamalarının bir kombinasyonuyla kurum verilerini keşfedip değerlendiren bir yazılım veya çözümdür.

İş analizi, geçmişteki gelişmelerin anlaşılması, gelecekteki olayların ve sonraki olası zorlukların tahmin edilmesi ve bu engelleri olumlu kurum başarılarıyla sonuçlanacak eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürme yönteminin bulunmasına yardımcı olacak araçlarla kullanılabilir. İş analizi kapsamındaki öğelerden bazıları şunlardır:

 • Veri toplama

 • Veri madenciliği

 • Tahmin

 • Metin araştırma

 • Görselleştirme

Dijital araçların kullanılması, veri analizinizi bir üst seviyeye taşır. İş analizi araçları, olası tüm çözümleri sunarken iş verilerini inceleyip analiz eden her türlü uygulama veya yazılım çözümü olarak işlev görür.

Ekibiniz neden iş analizi yazılımına ihtiyaç duyar?

İş analizi yazılımı verileri almak, incelemek ve analiz etmek için kullanıldığında, beklenmeyen olaylara karşı plan yapabilirsiniz. Bu olanak, yalnızca birkaç rakamla yapılabilecek kolay bir iş değildir. Öyle ki, ihtiyaç duyulan her işi yapabilecek çok az sayıda çözüm bulunduğundan, çoğu BI yöneticisi ve BT analisti, metriklerinin analiz edilmesi için birden çok iş analizi aracı kullanır.

Tahmine dayalı modelleme araçları, istatistik yazılımları ve veri madenciliği araçları vb. önemli içgörüleri ortaya çıkarmayı ve faydalı kararlar almayı sağlayacak şekilde kurumunuzun verilerine yönelik bütüncül bir görünüm elde etmek için birlikte kullanılabilir.

Yönetici ve analistlerin iş analizi araçlarını kullanma nedenleri şunlardır:

 • Kurum performansını anlama.

 • Verilerden elde edilen sonuçları ve neden ortaya çıktıklarını açıklama.

 • Zayıf noktaları belirleme.

 • Olası sorunları ortaya çıkmadan önce düzeltme.

 • Kuruluşu etkileyebilecek olası olaylarla ilgili olarak karar mercilerini uyarma.

 • Olası kurum kararlarına göre sonuçları tahmin etme.

Sonuç olarak, iş analizi araçları kurumlara iş hedeflerinize ulaşma, rekabet etme, uyumluluğu sürdürme ve yöneticiler ile analistleri memnun etme hakkında içgörüler sunar.

Kurum hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iş analizi türleri

İş analizi yazılımınızdaki verileri değerlendirirken, kurum hedefleriniz ve kararlarınızı belirlemenize yardımcı olacak dört analiz türü bulunur. Her analiz türü, farklı bir kurum hedefine ulaşmak için kullanılır.

 1. Tanımlayıcı: Trend ve modelleri tanımlamak için geçmiş verileri ve KPI'ları yorumlamayı sağlar.
 2. Tahmine dayalı: Bu analizler, gelecekte ortaya çıkacak sonuçları istatistiksel modeller ve makine öğrenimi teknikleriyle tahmin etmek üzere istatistiklerden yararlanarak gelecekteki kararlar için bağlam ve netlik sağlar.
 3. Tanılama: Bu analizler, geçmiş performans verilerine odaklanarak veri madenciliği ve bağıntı gibi tekniklerden elde edilen belirli trendler ve gelecekteki olaylara dair olasılığı hangi veri öğesinin etkileyeceğini belirler.
 4. Kuralcı: Mümkün olan en iyi/en kârlı müşteri tepkileri ve iş sonuçlarını sağlayan belirli eylemleri önerecek açıklayıcı ve kuralcı analizlerden yararlanan analizlerdir.

İş analizi ve iş zekası kıyaslaması

Hem iş analizi ve hem de iş zekası geçmiş verilerin toplanması ve çözümlenmesine odaklandığı için bu iki kavram sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır. Her ikisi de farklı hedefler gerçekleştirdiklerinden, belirli bir araca karar vermeden önce hedeflerinizi belirlemeniz gerekir. İkisi arasındaki fark, iş zekası aracının geçmiş ve güncel bilgileri bulmak için raporlama tekniklerini kullanırken bu verileri kullanıcılara görsel açıdan çekici bir biçimde sunması ve iş analizinin daha çok kurumun geleceğine ve bu verilerin nasıl yardımcı olabileceğine odaklanmasıdır.

İş zekası yerine iş analizine yönelik araçlar seçmeniz, şunları yapmak istiyorsanız işe yarayacaktır:

 • Kuruluşunuzun gelecekteki performansını görselleştirme.

 • Veri analizlerinin yardımıyla ham verileri keşfedip yönetme.

 • Fırsatların olası sonuçlarını tahmin etme.

 • Başarılı kurum olayları oluşturmak için daha fazla tahmine dahalı ölçülerden yararlanma.

Verileri kendi bakış açınızla yorumlarken veri görselleştirme aracı ile sonuçları kolayca görüntülemek için geçmiş ve güncel istatistikleri toplamak istiyorsanız iş analizi yerine iş zekası aracı seçin. Böylece, ekibiniz için doğru bilgileri aldığınızdan emin olabilirsiniz.

İş analizi, iş zekası yazılımından da alınabilen ham verilere bağlam kazandırmanın daha gelişmiş bir yöntemidir. Ayrıca, okuyuculara olası olaylar ve sonuçlarına yönelik bir bakış sunar ve geleceğe yönelik beklentiler oluşturur. İş analizi için bir dizi en iyi yöntem belirlemeniz, bu beklentileri oluşturmanıza ve kurumunuzun verimli şekilde çalışmasına yardımcı olur.

İş analizi en iyi uygulamalarınıza yönelik bir strateji oluşturma

Başarılı bir iş analizi stratejisi oluşturmak, en iyi uygulamalarınızı belirledikten ve bunları eyleme geçirdikten sonra sonuç vermeye başlar. Buradan, daha iyi kararlar alacağınızdan emin olmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri elde edebilirsiniz. En iyi uygulamalarınızı oluşturmaya yardımcı olacak dört adımı aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Amaçlanan her kurum hedefini tanımlayın.

 2. Kurumunuz için başarının ne anlama geldiğiyle ilgili kıyaslama yapın ve gelişim fırsatlarını tanımlayın.

 3. Başarı ve başarısızlık ölçütleriniz için kullanılan gerekli modelleri doğrulayın.

 4. Temel verileri nasıl seçeceğinize dair bir yöntem belirleyin ve doğru bir tahminde bulunmak için ihtiyaç duyacağınız harici ve dahili faktörleri öğrenin.

Bir iş analizi aracının neler yapabileceğini öğrenin

Kuruluşunuzun Microsoft Power BI ile ilerlemesini sağlayacak gizli yolları ve çözümleri keşfedin. Microsoft Power BI gibi kapsamlı bir iş analizi aracı kullanarak geçmiş ve mevcut verilerin gelir artışı ve anlayış için rehberlik, daha iyi müşteri deneyimleri ve kuruluş genelinde başarı sunarken kuruluşunuzun geleceğini nasıl etkileyebileceğini öğrenebilirsiniz.

Kurumunuzun verileri yenilikçi, stratejik ve zamandan tasarruf edecek şekilde toplayıp düzenlediğinden emin olmak için Microsoft Power BI, kurumunuzu ileriye taşımaya hazırdır.