Kamu Sektörü

Kamu Sektörü verilerine çeşitli çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla ulaşılabilir. Bu veri kaynaklarının birçoğu aynı zamanda ücretsizdir. Bu, devlet politikalarının İklim, Eğitim, Sağlık ve diğer konulardaki değişimleri nasıl etkilediğine ilişkin bağıntı kurmak için harika bir fırsat sunar.

Eğitim

İstatistiklerin de gösterdiği gibi, ilköğretim katılımına öncelik veren Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de katkısıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ilerlemelerle birlikte ilköğretime katılım da her geçen gün artmaktadır. Ancak hemen hemen 10 çocuktan 1’i hala okula gitmemektedir ve okula gitmeyen çocukların büyük bir kısmı (%60) kızlardan oluşmaktadır. Yükseköğrenime katılım da artmıştır ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki uluslar arasında büyük farklılıklar göstermesinin yanı sıra küresel olarak düşük bir düzeyde kalmıştır.

Bu durum, gayrisafi yurt içi hasıla ile doğru orantılıdır ancak ekonomik krizden etkilenen yerlerde eğitime ayrılan gayrisafi yurt içi hasıla yüzdesinde küçük bir düşüş olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Yükseköğrenime katılım konusunda cinsiyet farkının azalması sevindirici bir gelişmedir ancak yukarıda belirtildiği gibi, bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırdığımızda önemli ölçüde değişiklik göstermektedir ve ilköğretim katılımlarıyla aynı düzeye ulaşmamıştır.


Sağlık

Verilere baktığımızda yaşam beklentisinin yıllar içinde arttığını gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte, kadınların ve erkeklerin yaşam beklentileri arasındaki farkın yıllar boyunca aynı kaldığını görebiliriz. Ülkeler, Sağlık alanına daha fazla fon ayırdığında nüfusun bundan yararlandığı açıkça görülmektedir. Ayrıca gayrisafi yurt içi hasıla arttıkça doğum oranının düşmesi de ilginç bir istatistik olarak göze çarpmaktadır.


Küçük İşletmeler

İşletme dostu bir ortam oluştukça kayıtlı yeni işletme sayısı da artmaktadır. Bunun gayrisafi yurt içi hasıla ile ilişkisi de açıkça görülmektedir. Bunun birlikte, küçük işletme faaliyetlerinin zirveye ulaştığı noktanın son krizden önce olduğu göze çarpmaktadır.


İklim Değişikliği

İklim değişikliği tartışmalı bir konudur. Verilere baktığımızda bilinen bazı değişkenleri onaylayabiliriz. Gayrisafi yurt içi hasıla ile CO2 emisyonu arasında doğrudan bağıntı söz konusudur. Bir ülkenin ekonomisi geliştikçe CO2 emisyonu artmaktadır. Bu durum, elektrik üretiminin kaynağıyla bağlantılı değildir. Ayrıca ülke nüfusu arttıkça CO2 emisyonu da artmaktadır. Ekonomi ve nüfus açısından en gelişmiş ülkelerden bazılarını karşılaştırdığımızda da aynı eğilimi görebilirsiniz.

Ayrıca veriler ortalama sıcaklığın arttığını göstermektedir. Sıcaklık artışının sürekli bir eğilim göstermediğini görebilirsiniz. Tüm projeksiyon modelleri yıllar içinde sıcaklığın arttığını belirtmektedir.

Kuruluşunuzun özel bir BI çözümüne mi ihtiyacı var?

İş ortaklarımızın Power BI ile sorunları nasıl çözdüğünü ve verimliliği nasıl artırdığını görmek için İş Ortağı Çözümü Gösterimimizi ziyaret edin.