KAISPE LLC - Air Compressor Remote Monitoring Dashboard

The dashboard provides insights into industrial air compressor performance and health.

İş ortağı ile iletişime geçin Videoyu izleyin
Get insights into IoT device data installed on an industrial air compressor to remotely monitor these expensive assets.Comprehensive view of different key measurements like inlet pressure, oil level, motor power, air temperature, free air delivery etc. The dashboard helps asset managers and support staff to easily track the air compressor location and other key performance information to help them reducing the downtime in production.

The dashboard gets the telemetry data through Azure Stream Analytics and Azure CosmosDB and apply data modelling to present useful device information, KPIs and other helpful insights .

Power BI İş Ortağı olmak mı istiyorsunuz?

Onaylı iş ortakları ekibin önemli bir parçasıdır! Yeni iş fırsatları yakalayın, bağlantılar kurun, şirketinizin yeteneklerini ve deneyimini dünya çapındaki Power BI kullanıcılarıyla paylaşın.

Kaydolun

Neden iş ortağı olmanız gerektiğini öğrenin