Masada dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi

Veri modelleme araçlarının 10 avantajı

Veri modelleme yazılım araçları nasıl daha iyi iş zekası sağlar?


Veri modelleme neden önemlidir?

Her gün yaklaşık 2,5 kentilyon bayt bilgi akışı olan kuruluşlarda veri hazırlamak basit bir iş değildir. Verilerinizden edindiğiniz içgörüler, gelişmiş müşteri hizmetlerinden daha esnek bir tedarik zincirine kadar işletmeniz genelinde oyunun kurallarını değiştiren bir etkiye sahip olabilir. Ancak verilerinizden uzun vadede en iyi analizleri elde etmek için zamana yenik düşmeyecek bir planınızın olması gerekir.

Veri modelleme yazılım araçları, işletmenizin ileriye dönük iş hedeflerinize ulaşmak için verileri nasıl düzenleyeceği ve yöneteceği konusunda bir yol haritası olan basit ve görsel olarak ilgi çekici bir veri modeli kullanarak veritabanı yapıları oluşturmanıza yardımcı olan uygulamalardır. Veri modelleme süreci genellikle bir mimarın ev inşa etmeden önce ayrıntılı plan oluşturma şekliyle karşılaştırılır. Bu, evin altyapısını ve burada yaşayan kişilerin odaları nasıl kullanması gerektiğini dikkate alan bir plan olmadan işe yaramayacaktır.

Veri modelleme, kuruluşunuzdaki paydaşlara topladığınız veri türleri, bunların nasıl yönetilmesi gerektiği ve bu verilerle ne elde etmek istediğinizle ilgili üst düzey bir görünüm sağlar. Veri modelleme kavramları; müşteriler, tedarikçiler, satıcılar ve ürünler gibi jargon içermeyen gerçek dünya terimlerini kullanarak veri türlerini ve aralarındaki ilişkileri etiketleyen basit grafikler gibi okunması kolay görsel temsiller olarak işlenir. Geliştiriciler ve teknik olmayan personel, doğal dili kullanarak modelleme işleminde iş birliği yapabilir. Modelleme, herkesin işletmenin ihtiyaçları ve son kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında veri temelli kararlar almak için bilgileri nasıl kullanacağı ile ilgili karşılıklı bir anlayışa varmasını sağlar. Bu, daha iyi iş zekası için önemli ilk adımdır.


Veri modelleme yönetim araçları size nasıl avantaj sağlar?

Önce bir model oluşturma proaktif adımını atmadan doğrudan bir veri yönetimi projesine başlamak cazip gelebilir. Ancak verileriniz için strateji oluşturmak üzere önceden zaman harcamak sizi yolda sayısız sorundan kurtaracaktır. Aşağıda, işletmenizin verileri nasıl kullandığı ile ilgili temel oluşturmak için mantıksal bir veri modelleme aracı kullanmanın işe yaramasının on nedeni yer almaktadır.

1. Herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın

Veri modelleme araçları, geliştiricilerin kuruluşunuzun geniş bilgi ortamını, hem teknik hem teknik olmayan personelin değerli tartışmalar yapabileceği, anlaşılması kolay terimlerle açıklamasına olanak tanır.

Geliştiriciler, çeşitli departmanlardaki paydaşların alması gereken karar türlerine veya son kullanıcıların iş analizi araçları ile ne tür raporlar oluşturacağına ilişkin tam anlayışa her zaman sahip değildir. Benzer şekilde, iş süreçleriyle ilgili en iyi bilgiye sahip kişiler, veri yönetimine ilişkin tam anlayışa sahip olmayabilir. Veri modelleme, oluşturduğunuz modelin yanlış varsayımlar üzerine kurulmuş basmakalıp bir yapı değil, koşullara özel bir çözüm olması için temel iş ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran tüm disiplinlerden kişiler arasında iş birliğine dayalı bir süreçtir.

2. Proje kapsamınızı netleştirin

Veriler çok büyük ve hantaldır ancak mantıksal bir veri modelleme aracı, her bir veri nesnesi arasındaki ilişkileri somut ve anlaşılması kolay hale getirir. Veri modeli oluşturulduktan sonra, veritabanı tasarımının altında yatan kavramsal, mantıksal ve fiziksel kavramları yoruma açık olmayan şekilde ortaya koyar. Modelleme, ne sunulması gerektiğine ilişkin daha net bilgilere sahip olmalarına olanak tanıdığından geliştiricilerin, iş analistlerinin ve veri mimarlarının çalışmalarını hızlandırır.

3. Veri kalitesini iyileştirin

Veri modelleme sürecinde, veri kalitesini izlemek için kurallar oluşturulur ve fazlalıklar veya kusurlar tanımlanır. Veri nesneleriniz artık daha az hatayla mümkün olduğunca doğru şekilde temsil edilir ve iş analizi araçlarınızı kullanan kişilerin veri temelli kararları güvenle alabilmesini sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, doğru veriler doğru raporlar oluşturur; yanlış veriler, hatalı bilgilere dayalı karar verilmesine neden olabilir.

4. Zamandan ve paradan tasarruf edin

Veri modelinizi oluşturan planlama aşaması, genel proje bütçenizin küçük bir bölümünü temsil eder ancak yürütme aşamasında çözülmesi çok daha maliyetli olacak önemli sorunları ortaya çıkarabilir. İleriye mühendislik, ters mühendislikten her zaman daha ucuz ve daha az sinir bozucudur. Veri modellemeyi, sahada daha sonra maliyetli triyajdan kaçınmanıza yardımcı olacak koruyucu bir ilaç dozu olarak düşünebilirsiniz.

Veri stratejinizi biçimlendirmek için veri modelleme araçlarını kullanmak, işletmenizin hataları erkenden görerek pazara daha hızlı ulaşmasını da destekler. Veri varlıklarınız ne kadar karmaşık veya büyük olursa olsun, veri modelinize sık sık dönebilir ve modeli yönetmek için belirlediğiniz temel kuralları tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Yetersiz kodlama, birçok yazılım geliştirme çabasının başarısız olmasına neden olur. Ancak uygun veri modelleme, gereksiz gecikmeleri ve verimliliğin önündeki engelleri önleyebilir.

5. Veritabanı performansını iyileştirin

Güçlü bir temel üzerine kurulan iyi düzenlenmiş veritabanları daha hızlı çalışır, ince ayar yapılması daha kolaydır ve uzun vadede daha az tersine mühendislik gerektirir (yani tekerleğin yeniden icat etmeniz gerekmez). İşletmenizde bilgileri nasıl kullanacağınıza ilişkin bir ayrıntılı plan mevcut olduğunda verimsizlikleri tanılamak daha kolaydır. Benzer şekilde, ayrıntılı plan, işletmenizin ihtiyaçları değiştikçe optimizasyon için yeni fırsatlar bulmayı kolaylaştırır.

6. Daha iyi belgeler elde edin

Kaçınılmaz olarak, işletmenizde personel değişimi olacaktır. Bilgi ortamınızı veri modelleme yönetim araçlarını kullanarak planladığınızda yeni gelenlerin anlayabileceği tutarlı belgeler sağlanır. Tutarlı belgeler, devam eden veritabanı bakımını basitleştirir ve kuruluş genelinde operasyonel verimliliğini korur.

7. Uygulama kalitesini iyileştirin

Veri modelleme süreci, kuruluşunuza verilerin iş ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağı konusunda net bir vizyon sağlar. Geliştiriciler ve işletmedeki karar verenler, yanlış bilgileri erkenden ele almak için modeller kullanır. Böylece daha sonra ortaya çıkacak sorunlar, büyük tuzaklar yerine kolayca çözülebilen küçük engellere dönüşür.

8. Mevzuat uyumluluğunu iyileştirin

Modelleme aşamasında oluşturduğunuz veri yönetimi kuralları, resmi düzenlemelere ve sektör standartlarına uyum kolaylığı için zemin hazırlar. İşletmenin birden fazla kurumun veri düzenleme standartlarına tabi olması yaygın karşılaşılan bir durumdur ve bu gereksinimlerin karmaşıklığı global olarak artmaktadır. Mantıksal bir veri modelleme aracı, kuruluşunuzun veri yönetimi için çıtayı yükseltmesine yardımcı olurken veri tüketimini kolaylaştırabilir.

9. Veri madenciliği aşamasını ayarlayın

Veri modelleme araçları, işletmeniz değiştikçe verilerle daha fazlasını yapabilmeniz için analizlerinizi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olur. Veri madenciliği, gizli ilişkileri insan eliyle yapılamayacak şekilde ortaya çıkarmak için özel veri ambarlarındaki bilgilerin yakalanması ve işlenmesidir. Veri madenciliği, kuruluşların trendlerin önüne geçmesine ve kurumsal büyüme için yepyeni fırsatlar belirlemesine yardımcı olabilir.

10. İşletmenizi sonraki adımlara hazırlayın

Teknolojiyle ilgili olarak kesin olan tek şey, önemli atılımların ileriye taşınmaya devam edeceğidir. Verilerinizi net bir dizi kurala göre düzenler ve yönetirseniz bu durum sonraki büyük BT altyapısı değişikliğini çok daha az zorlayıcı hale getirir. Sonraki adım ister ince ayar, ister proaktif bakım, isterse büyük bir yükseltme olsun, güçlü bir veri modeliniz varsa işlemi daha az maliyet ve kesinti süresi ile sonuçlandırabilirsiniz.

Veri modelleme yazılım araçlarını kullanmaya başlayın

İşletmeniz, veri ortamınızın daha düzenli bir görünümünü elde etmeye hazırsa Microsoft Power BI gibi mevcut veri modelleme yönetim araçlarını keşfetmeniz ve değerlendirmeniz gerekir. Microsoft Power BI, verilerinizi şekillendirmek ve bir veri modeline dönüştürmek için kolaylıkla okunabilen görsel temsilleri kullanarak veri modelleme sürecini basitleştirir. Böylece, son kullanıcılarınızın her gün zamanında veri temelli kararlar almak için kullanabileceği görsel temsiller ve etkileşimli raporlar oluşturarak verileri sıralamak, düzenlemek ve sunmak üzere modelinizi Power BI'da kullanabilirsiniz.


Sık sorulan sorular

Veri modelleme neden önemlidir?

Veri modelleme kavramları, kuruluşunuzda verilerin düzenlenme ve yönetilme biçimi ile ilgili ayrıntılı plan oluşturur. Veri modelleri, geliştiricilere ve teknik olmayan paydaşlara, işletmenin ihtiyaçları ve veri içgörülerinin daha iyi karar vermeyi nasıl destekleyebileceği ile ilgili anlamlı konuşmalar yapmaları için basitleştirilmiş bir yol sunar.

Veri modelleme araçlarının avantajları nelerdir?

Veri modelleme araçları, veri nesnelerinizi ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru şekilde temsil eden doğal dili ve okunması kolay görselleri kullanır. Bu araçlar, iş birliğini basitleştirerek veri kalitesini ve belgeleri iyileştirir, böylece süreç içinde zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.