Neden Microsoft Power BI?
Neden Microsoft Power BI?

Neden Microsoft Power BI?

Kurumların self servis ve kurumsal iş zekası (BI) ihtiyaçlarını karşılamak için neden Power BI’yı seçtiğini öğrenin.

Neden Microsoft Power BI?

Kurumların self servis ve kurumsal iş zekası (BI) ihtiyaçlarını karşılamak için neden Power BI’yı seçtiğini öğrenin.

Power BI'da satışa genel bakışın grafik gösterimi

Power BI özelliği Copilot ile rapor oluşturmayı yeniden keşfedin

Power BI özelliği Copilot ile daha kısa sürede içgörüler elde edin. Raporlar, anlatı özetleri ve hesaplamalar gibi ihtiyaçlarınızı açıklayın veya verileriniz hakkında bir soru sorun. Copilot doğru bilgileri analiz eder, çeker ve görselleştirir.

Gartner Magic Quadrant resmi

Lider olarak seçildi

Microsoft'un neden Nisan 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms raporunda Lider seçildiğini görün.

Bu grafik, Gartner, Inc. tarafından daha büyük bir araştırma belgesinin bir parçası olarak yayımlanmıştır ve belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesine, Microsoft'tan talep edilerek ulaşılabilir. Gartner, araştırma yayınlarında geçen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek dereceye veya başka bir belirlemeye sahip bu satıcıları seçmeleri gibi bir tavsiyede bulunmaz. Gartner araştırma yayınları, Gartner’ın araştırma kuruluşunun fikirlerinden oluşur ve gerçeğin beyanı olarak kabul edilmemelidir. Gartner, satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere bu araştırmaya yönelik açık ya da zımni hiçbir garantiyi kabul etmez.

Gartner, tescilli bir ticari marka ve servis markasıdır. Magic Quadrant, Gartner, Inc.'nin ve/veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.

İşletmenizi güvenli veri analizi üzerine kurun

Bildiğiniz Microsoft 365 deneyiminde Microsoft Bilgi Koruması kullanarak Power BI verilerine duyarlılık etiketleri uygulayın.

Microsoft Cloud App Security ile veri kaybı önleme ve veri yönetimini rapor paylaşımı da dahil olmak üzere Power BI kullanıcılarına genişletin.

Hassas verileri, kendi anahtarını getir (KAG) ile yöneterek gizlilik gereksinimlerini ve yasal gereksinimleri daha iyi karşılayın.

Power BI güvenliğini hizmet etiketleri, Azure Özel Bağlantı ve Azure Sanal Ağ ile birlikte kullanarak kuruluş verilerinizi daha iyi koruyun.

Tablette Power B I kullanan adam

Herkes için ekonomik BI

Power BI Desktop (ücretsiz olarak kullanılabilir) ve Power BI Pro (kullanıcı başına düşük bir aylık ücret karşılığında kullanılabilir) ile herkese BI ve analiz olanakları sunarak kuruluşunuzda veri temelli bir kültür oluşturun.

Dizüstü bilgisayarda Power B I kullanan kişi

Hızlı, kullanıcı temelli yenilik elde edin

Power BI özelliklerini ve olanaklarını geliştiren, dünya çapında 500.000’den fazla üyeye sahip bir toplulukta yıllık olarak sunulan binlerce fikri temel alan haftalık ve aylık güncelleştirmeler alın.

Self servis ile kurumsal analizi birleştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

Self servis ile kurumsal analizi birleştirin

Hem self servis hem de kurumsal veri analizi ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştirin. Güçlü anlam modellerine, bir uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) araç setine, bir açık bağlantı çerçevesine ve sabit düzenli, mükemmel sayfalandırılmış raporlara erişin.

Azure ile büyük verilerin hazırlanmasını hızlandırmayı gösteren ekran görüntüsü

Daha ayrıntılı, daha yardımcı içgörüler oluşturun

Power BI ile Azure’u birlikte kullanıp tüm veri varlığınıza bağlanarak ve bu verileri birleştirip analiz ederek verilerinizi rekabet avantajına dönüştürün.

Endüstri lideri yapay zeka ile sonuçları hızla bulmayı gösteren ekran görüntüsü

Endüstri lideri yapay zeka ile sonuçları hızla bulun

Veri bilimcisi olmayan kişilerin veri hazırlamasına, makine öğrenimi modelleri oluşturmasına, metin ve resimler de dahil olmak üzere hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerden hızla içgörü edinmesine yardımcı olmak için Microsoft’un yapay zeka alanındaki son gelişmelerinden faydalanın.

B I içeriğinin yayımlanmasında verimliliği ve doğruluğu iyileştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

BI içeriğinin yayımlanmasında verimliliği ve doğruluğu iyileştirin

Dağıtım işlem hatlarındaki basit görsel ipuçlarını kullanarak farkları tanımlayın ve içerikleri geliştirme ile test aşamasından üretime hızla ve güvenle taşıyın.

Benzersiz Excel tümleştirmesi elde etmeyi gösteren ekran görüntüsü

Benzersiz Excel birlikte çalışabilirliği edinin

Microsoft 365 kullanmayı bilen herkes Excel sorgularını, veri modellerini ve raporları, Excel iş verilerini yeni yöntemlerle hızla toplama, analiz etme, yayımlama ve paylaşma olanağı tanıyan Power BI Panolarına kolayca bağlayabilir.

İçgörüleri eyleme dönüştürmeyi gösteren ekran görüntüsü

İçgörüleri eyleme dönüştürün

Microsoft Power Platform ile veriden içgörüye ve içgörüden eyleme geçerek kolayca iş uygulamaları oluşturmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için Power BI'yı Power Apps ve Power Automate ile birleştirin.

Gerçek zamanlı akış analizi

Sadece geçmişte değil, şu anda da neler olduğunu bilin. Zamanında karar vermeye her zaman hazır olmak için fabrika algılayıcıları ve sosyal medya kaynakları gibi gerçek zamanlı analizlere erişin.

Dakikalar içinde veri panoları ve görselleştirmeleri oluşturun

Power B I'nın olduğu çeşitli cihazlar