Neden Power B I?
Neden Power B I?

Neden Power BI?

Kurumların self servis ve kurumsal iş zekası (BI) ihtiyaçlarını karşılamak için neden Power BI’yı seçtiğini öğrenin.

Neden Power BI?

Kurumların self servis ve kurumsal iş zekası (BI) ihtiyaçlarını karşılamak için neden Power BI’yı seçtiğini öğrenin.

Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen iş zekası bulutlarından birini kullanın

Uyumluluk ve mevzuat uygunluğu ihtiyaçlarınızı karşılamak için ulusal bulutlar da dahil olmak üzere, genel veri merkezlerinde etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturun ve paylaşın.

Analiz ve iş zekası platformu için Magic Quadrant

Sektör liderlerinden birine güvenin

Gartner, Analiz ve İş Zekası Platformlarına yönelik Gartner 2020 Magic Quadrant raporunda Microsoft'u üst üste on üçüncü yılda Lider olarak gösterdi.

*Bu grafik, Gartner, Inc. tarafından daha büyük bir araştırma belgesinin bir parçası olarak yayımlanmıştır ve belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi, Microsoft’un isteği üzerine kullanılabilir.

Gartner, araştırma yayınlarında geçen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek dereceye veya başka bir belirlemeye sahip bu satıcıları seçmeleri gibi bir tavsiyede bulunmaz. Gartner araştırma yayınları, Gartner’ın araştırma kuruluşunun fikirlerinden oluşur ve gerçeğe dayalı ifadeler olarak algılanmamalıdır. Gartner, satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere bu araştırmaya yönelik açık veya zımni hiçbir garantiyi kabul etmez.

2006-2012 arasında Gartner raporu "İş Zekası Platformları için Magic Quadrant" olarak adlandırılıyordu. 2013-2017 arasında Gartner raporu "İş Zekası ve Analiz Platformları için Magic Quadrant" olarak adlandırılıyordu. 2018-2020* arasında Gartner raporu "Analiz ve İş Zekası Platformları için Magic Quadrant" olarak adlandırılıyordu.

Analiz ve İş Zekası Platformları için 2020 Gartner Magic Quadrant raporu, James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 11 Şubat 2020

GARTNER, ABD'de veya diğer ülkelerde Gartner, Inc.'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası ve servis markasıdır ve burada izinle kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.

Microsoft Bilgi Koruması ve Microsoft Cloud App Security ile Power BI verilerini daha iyi koruyun

Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi Office 365 uygulamalarında Power BI verilerine duyarlılık etiketleri uygulayın.

Microsoft Bilgi Koruması ile koruma ve idare ilkelerini içeri aktarılan veriler dahil olmak üzere Power BI verilerine genişletin.

Hassas verileri Microsoft Cloud App Security ile yöneterek gizlilik gereksinimlerini ve yasal gereksinimleri daha iyi karşılayın.

Microsoft Cloud App Security ile riskli kullanıcı etkinliklerini gerçek zamanlı olarak engelleyerek hassas verilerin açığa çıkarılmasını önlemeye yardımcı olun.

Tablette Power B I kullanan adam

Herkes için ekonomik BI

Power BI Desktop ücretsiz olarak, Power BI Pro ise kullanıcı başına düşük bir aylık ücret karşılığında kullanılabilir. Böylelikle, kuruluşunuzda bir veri kültürünün oluşmasını teşvik etmek için uygun maliyetlerle herkese BI ve analiz olanakları sunabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarda Power B I kullanan kişi

Hızlı, kullanıcı temelli yenilik elde edin

Power BI özelliklerini ve olanaklarını geliştiren, dünya çapında 500.000’den fazla üyeye sahip bir toplulukta yıllık olarak sunulan binlerce fikri temel alan haftalık ve aylık güncelleştirmeler alın.

Self servis ile kurumsal analizi birleştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

Self servis ile kurumsal analizi birleştirin

Hem self servis hem de kurumsal veri analizi ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştirin. Güçlü anlam modellerine, bir uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) araç setine, bir açık bağlantı çerçevesine ve sabit düzenli, mükemmel sayfalandırılmış raporlara erişin.

Azure ile büyük verilerin hazırlanmasını hızlandırmayı gösteren ekran görüntüsü

Azure ile büyük verilerin hazırlanmasını hızlandırın

Büyük hacimli verilerin analizini ve paylaşılmasını basitleştirin. Sınırsız Azure veri gölünü kullanarak, içgörü elde etme zamanını düşürün ve iş analistleri, veri mühendisleri ve veri bilimcileri arasındaki işbirliğini artırın.

Endüstri lideri yapay zeka ile sonuçları hızla bulmayı gösteren ekran görüntüsü

Endüstri lideri yapay zeka ile sonuçları hızla bulun

Veri bilimcisi olmayan kişilerin veri hazırlamasına, makine öğrenimi modelleri oluşturmasına, metin ve resimler de dahil olmak üzere hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerden hızla içgörü edinmesine yardımcı olmak için Microsoft’un yapay zeka alanındaki son gelişmelerinden faydalanın.

B I içeriğinin yayımlanmasında verimliliği ve doğruluğu iyileştirmeyi gösteren ekran görüntüsü

BI içeriğinin yayımlanmasında verimliliği ve doğruluğu iyileştirin

Dağıtım işlem hatlarındaki basit görsel ipuçlarını kullanarak farkları tanımlayın ve içerikleri geliştirme ile test aşamasından üretime hızla ve güvenle taşıyın.

Benzersiz Excel tümleştirmesi elde etmeyi gösteren ekran görüntüsü

Benzersiz Excel tümleştirmesi edinin

Office 365 kullanmayı bilen herkes Excel sorgularını, veri modellerini ve raporları, Excel iş verilerini yeni yollarla hızla toplama, analiz etme, yayımlama ve paylaşma olanağı tanıyan Power BI Panolarına kolayca bağlayabilir.

İçgörüleri eyleme dönüştürmeyi gösteren ekran görüntüsü

İçgörüleri eyleme dönüştürün

Microsoft Power Platform ile veriden içgörüye ve içgörüden eyleme geçerek kolayca iş uygulamaları oluşturmak ve iş akışlarını otomatikleştirmek için Power BI'yı Power Apps ve Power Automate ile birleştirin.

Gerçek zamanlı akış analizi

Sadece geçmişte değil, şu anda da neler olduğunu bilin. Zamanında karar vermeye her zaman hazır olmak için fabrika algılayıcıları ve sosyal medya kaynakları gibi gerçek zamanlı analizlere erişin.

Dakikalar içinde veri panoları ve görselleştirmeleri oluşturun

Power B I'nın olduğu çeşitli cihazlar