Power BI for Office 365 是 Power BI 的早期版本,已转换为当前版本的 Power BI。 使用过 Power BI for Office 365 的用户都可以使用当前版本的 Power BI。 了解 Power BI 的详细信息

管理门户

Power BI for Office 365 管理门户的访问将不再可用。 管理员可以使用新管理门户来管理组织的 Power BI 订阅。

有关详细信息,请参阅 Power BI 管理门户

另请参阅

Power BI 入门

Power BI Desktop 入门

在组织中管理 Power BI

Power BI 文档