ตั้งแต่พื้นที่ผลิตไปจนถึงประตูของลูกค้า—ปฏิรูปการผลิตด้วย Power BI

ปฏิรูประบบการผลิตของคุณและปรับปรุงวิธีการที่คุณสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจและการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเชิงรุก

เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการพลิกโฉมให้ระบบการผลิต

ปฏิรูปบุคลากรของคุณ

มอบเครื่องมือที่บุคลากรของคุณต้องการเพื่อช่วยกลุ่มธุรกิจนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะต้องใช้เวลาเป็นเดือน มอบเครื่องมือให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์การผลิต การขาย และข้อมูลรายได้ได้อย่างปลอดภัย โดยใช้ความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม ในขณะที่ยังเชื่อมต่อถึงกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ผูกใจลูกค้าด้วยวิธีใหม่ๆ

รู้จักลูกค้าของคุณให้ดีขึ้น ดูรูปแบบการซื้อของพวกเขา จากนั้นให้บริการแบบปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพจากข้อมูลการตลาด การขาย และการบริการของคุณ ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและ AI เพื่อติดตามอุปกรณ์จากระยะไกลและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงรุก

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ตามการใช้งานความจุของคลังสินค้า ระดับสินค้าคงคลัง และลอจิสติกส์การจัดส่ง เพื่อให้ครอบคลุมคอขวดในห่วงโซอุปทาน ความสามารถในการมองเห็นที่ดีขึ้นหมายความว่าคุณสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการวางแผนได้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

สร้างโรงงานที่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ระบุด้านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน กำลังการผลิต และผลผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในสายการผลิตต่างๆ แสดงภาพข้อมูลหลายเทราไบต์จากเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วใช้ AI เพื่อคาดการณ์ปัญหาฮาร์ดแวร์และป้องกันการหยุดชะงักของการผลิต

ปลดล็อคนวัตกรรมและให้บริการใหม่ๆ

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยการสร้างวัฒนธรรมข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้พนักงานทุกคนในการเข้าถึง ทำงานร่วมกัน และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างองค์กรของคุณโดยใช้ตัวเชื่อมต่อข้อมูลแบบบริการตนเองและเครื่องมือการแสดงภาพแบบกำหนดเอง

ลูกค้าด้านการผลิตจะได้รับผลลัพธ์ด้วย Power BI ได้อย่างไร

Power BI มีประสิทธิภาพมากขึ้นในฟังก์ชัน Light ETL และการใช้งานมากกว่าเครื่องมืออื่นๆ

Grundfos

“Power BI มีประสิทธิภาพมากกว่าในฟังก์ชัน Light ETL และการใช้งานมากกว่าเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายในบริษัทได้”

Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Power BI ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก

Sandvik Coromant

"Power BI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการระดับสูงสามารถใช้รายงานได้ง่ายขึ้นและช่วยให้บริษัทของบริษัทของเรามีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น”

Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

สำรวจตัวอย่างโซลูชันการรายงานและแดชบอร์ดสำหรับการผลิต

การทดสอบอุปกรณ์และการวิเคราะห์ QA

ช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก สัญพจน์และดำเนินการเชิงรุกที่จะช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความไร้ประสิทธิภาพภายในและการเรียกร้องการรับประกัน

แดชบอร์ดการดำเนินงานการผลิต

ใช้เวลาไปกับงานที่สร้างคุณค่าแทนที่จะต้องมาสร้างโครงการที่ซับซ้อน มอบความสามารถให้ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการและบัญชีของคุณในการวิเคราะห์บัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดซื้อ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าที่ผลิตขึ้น โดยดำเนินการจากส่วนกลาง

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและทรัพยากรระยะไกลด้วยการวิเคราะห์ IoT

ดำเนินธุรกิจการผลิตของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูล ERP ที่รวบรวมด้วย Dynamics NAV หรือ Dynamics AX ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงต้นทุนการผลิต กำลังการผลิต ผลผลิต และผลกระทบของสูตรการผลิต