เรียนรู้เกี่ยวกับ Power BI

เรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยการฝึกอบรม Microsoft Power BI แนวทางการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น และเรียนรู้ได้ตามที่คุณต้องการ

หลักสูตรยอดนิยม

ใช้ข้อมูลด้วย Power BI

ใช้ข้อมูลด้วย Power BI

เรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Power BI

เข้าร่วมหลักสูตร
สร้างรายงานการวิเคราะห์ด้วย Power BI

สร้างรายงานการวิเคราะห์ด้วย Power BI

เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้รายงานข่าวกรองธุรกิจของ Power BI

เข้าร่วมหลักสูตร
รับข้อมูลด้วย Power BI

รับข้อมูลด้วย Power BI

เรียนรู้วิธีการค้นหา รวบรวม และล้างข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ โดยใช้ Power BI

เข้าร่วมหลักสูตร
เรียกดูหลักสูตร Power BI ทั้งหมด

ทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือ

อ่านบทความเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือและคุณลักษณะต่างๆ ของ Power BI ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง

สำรวจหัวข้อ

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างแดชบอร์ด รายงาน และไฟล์เดสก์ท็อป

รับตัวอย่าง

เริ่มต้นใช้งาน Power BI

สร้างการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะกับผู้ชมของคุณ