TILLEGG TIL MICROSOFT-TJENESTEAVTALE FOR POWER BI

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PRØVEVERSJONEN FOR BRUKERE

HVIS DU HAR FÅTT GODKJENNING TIL Å BRUKE MICROSOFT-TJENESTEN POWER BI (“TJENESTEN”) DIREKTE FRA ORGANISASJONEN DIN, GJELDER IKKE DETTE TILLEGGET FOR DEG. KONTAKT ORGANISASJONEN/IT-ADMINISTRATOREN FOR Å FÅ INFORMASJON OM HVILKE RETNINGSLINJER OG VILKÅR SOM GJELDER FOR DEG. HVIS DU HAR INNGÅTT EN PRIVAT AVTALE OM BRUK AV DENNE TJENESTEN, GJELDER DETTE TILLEGGET FOR DEG. LES VILKÅRENE NEDENFOR NØYE.

Takk for at du valgte Prøveversjonen for Brukere (“Prøveversjonen for Brukere”). Din bruk av Prøveversjonen for Brukere er underlagt vilkårene og betingelsene i Microsoft-serviceavtalen for Power BI (“Avtalen”) som du finner en kobling til nedenfor, og vilkårene og betingelsene i dette Tillegget. Sammen utgjør disse en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av dets tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Ord som er skrevet med store bokstaver eller store forbokstaver i dette Tillegget, og som ikke er definert i dette Tillegget, skal ha den betydningen som er gitt dem i Avtalen. Du bør gå gjennom hele dette Tillegget, inkludert vilkårene under koblingene, fordi alle vilkårene er viktige, og samlet utgjør de kontrakten som gjelder for deg. Du kan lese koblede vilkår ved å lime inn koblingen i nettleservinduet. Ved en eventuell konflikt mellom Avtalen og dette Tillegget gjelder dette Tillegget for din bruk av Prøveversjonen for Brukere.

VED Å GODTA DENNE AVTALEN ELLER VED Å BRUKE PRØVEVERSJONEN FOR BRUKERE GODTAR DU ALLE DISSE VILKÅRENE OG GIR SAMTYKKE TIL OVERFØRING AV VISSE TYPER INFORMASJON VED AKTIVERING OG I FORBINDELSE MED INTERNETT-BASERTE FUNKSJONER I PRØVEVERSJONEN FOR BRUKERE. HVIS DU IKKE GODTAR ELLER OVERHOLDER DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE PRØVEVERSJONEN FOR BRUKERE.

 

1.       Prøveversjonen for Brukere som en Ikke-administrert Tjeneste.

1.1   Når du registrerer deg for Tjenesten uten å gå via en Administrator, bruker du en ikke-administrert tjeneste (“Ikke-administrert Tjeneste”). Med Prøveversjonen for Brukere får du som bruker av en Ikke-administrert Tjeneste muligheten til å kjøpe ytterligere tjenesteabonnementer til deg selv (“Abonnement”). Når du kjøper slike Abonnementer, bekrefter du at du handler på vegne av Organisasjonen din.

1.2   Du forstår at hvis en Administrator overtar kontrollen over Tjenesten, blir du en bruker av en administrert tjeneste (“Administrert Tjeneste”), og at tilgangen din til Prøveversjonen for Brukere (som bruker av en Ikke-administrert Tjeneste) kan bli avsluttet av Administratoren.

 

2.       Gyldighetsperioden for Prøveversjonen for Brukere. “Gyldighetsperioden” angir varigheten på Prøveversjonen for Brukere, som er 30 dager. Microsoft kan fornye eller forlenge gyldighetsperioden etter eget skjønn.

 

3.       Innstilling/avslutning. Du kan avslutte en Prøveversjon for Brukere når som helst i løpet av Gyldighetsperioden. Vi kan innstille Prøveversjonen din for Brukere hvis: (1) det er berettiget for å hindre uautorisert tilgang til Kundedata, (2) du unnlater å respondere innen rimelig tid på et krav om påstått krenkelse som angitt i Avtalen, eller (3) du overholder ikke eller bryter noen av vilkårene i Avtalen. Hvis en eller flere av disse betingelsene er oppfylt, innstilles tjenesten så lenge betingelsen eller behovet er til stede. Vi varsler deg før innstillingen, med mindre vi har skjellig grunn til å tro at vi må handle umiddelbart. Hvis du ikke fjerner årsakene til innstillingen helt og holdent innen 90 dager, kan vi avslutte Prøveversjonen din for Brukere og slette dine Kundedata uten noen oppbevaringsperiode. Vi kan også avslutte Prøveversjonen din for Brukere hvis bruken din av Tjenesten innstilles mer enn to ganger i løpet av en periode på 12 måneder.

 

4.       Fullstendig Avtale. Dette Tillegget og vilkårene i Avtalen utgjør den fullstendige avtalen for Prøveversjonen for Brukere. Du kan lese vilkårene under hvilken som helst av koblingene i denne avtalen ved å skrive inn URL-ene i adressefeltet i nettleseren, og du godtar at du skal gjøre dette. Du forstår at du ved å bruke Prøveversjonen for Brukere, godtar dette Tillegget og vilkårene under koblingene. Koblingene som inneholder vilkår som er bindende for deg og oss, er:

·         Personvernerklæringen: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Microsoft-serviceavtale for Power BI: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service