VOORWAARDEN AANBIEDING VERLENGDE POWER BI PRO-PROEFVERSIE

  • Algemeen doel: De met 12 maanden verlengde aanbieding voor een gratis proefversie van Power BI Pro (de Aanbieding) is beschikbaar voor bestaande daarvoor in aanmerking komende gebruikers van de gratis Power BI-service, teneinde wijzigingen aan de service toe te passen met ingang van 1 juni met betrekking tot de mogelijkheid om inhoud te verspreiden en te ontvangen. In aanmerking komende gebruikers ontvangen de Aanbieding tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018.
  • Geschiktheid: Gebruikers die zich op of vóór 2 mei 2017 voor de gratis Power BI-service hebben geregistreerd en die zich tussen 2 mei 2016 en 2 mei 2017 ten minste één keer hebben aangemeld bij de service, komen in aanmerking voor de Aanbieding.
  • Uitzonderingen: Gebruikers van Power BI Pro en de proefversie van Power BI Pro komen niet in aanmerking voor de Aanbieding.
  • Termijn: De Aanbieding geldt van 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018. Aanvaarding kan plaatsvinden op elk gewenst moment tijdens de periode van 12 maanden. De Aanbieding zal echter op 31 mei 2018 worden beëindigd voor alle gebruikers, ongeacht het moment waarop ze de Aanbieding hebben geaccepteerd.